O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče


EU peníze školám
OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 

Název projektu: Učebna fyziky

Logo projektuHlavním cílem projektu je modernizace učebny fyziky pomocí pořízení moderního interaktivního vybavení a relevantních úprav učebny, které významně zkvalitní výuku fyziky na základní škole. Vybavení, které bude v rámci projektu pořízeno, učiní výuku interaktivní a efektivnější. Hodina fyziky se pro žáky stane celkově zábavnější a hlavně motivující. S pomocí moderního vybavení dojde ke zlepšení jejich dovedností v oblasti fyziky a práce s digitálními technologiemi. Společně s modernizací učebny dojde k pořízení schodolezu a zajištění bezbariérovosti celé školy. Projekt je významnou měrou financován z prostředků Evropské unie.


Informace o fotografování žáků

Vánoční focení - 23. 11. 2018:
1) sada 250,- Kč - 3 ks foto 10x15 cm v rámečcích, 2 ks foto 15x23 cm, 4 ks malé foto 5x7,5 cm
2) stolní kalendář 165,- Kč
3) 3 ks foto 10x15 cm 90,- Kč (bez rámečku a bez hvězdičky na dlani)

Ukázka zde.


Pro vycházející žáky - www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením. Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest. Leták zde.


Novela vyhlášky o přijímacím řízení

Platné znění novelizované vyhlášky o přijímacím řízení s vyznačením aktuálních změn naleznete zde.


Informace pro vycházející žáky

Dny otevřených dveří konané ve šk. roce 2018/19 naleznete zde, přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2019/20 zde.


Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018Každoročně v naší škole před podzimními prázdninami probíhá Den otevřených dveří. Ani letos tomu nebylo jinak. Atmosféra však byla slavnostnější. Není se čemu divit – 100 let. Nádherné číslo, nádherný věk. Oslavy na každém kroku. A právě proto jsme se i my rozhodli, že si naše dáma, naše REPUBLIKA ČESKÁ, zaslouží velkolepou oslavu. A kdy jindy ji uspořádat, slavnostně jí pogratulovat než při příležitosti tohoto dne. 25. 10. od brzkého rána začaly veliké přípravy. Všichni žáci byli připraveni přiložit ruku k dílu, aby se v dopoledních hodinách mohly otevřít brány pro netrpělivě očekávanou návštěvu. Jakmile se vše vyzkoušelo, vyzdobilo, přišli první diváci. Před desátou hodinou vstoupily do našeho nově založeného KABARETU VLASTÍK dětičky z mateřské školky a po odbití celé hodiny se objevili naši moderátoři, Petr Roubal, Kristýna Petrusová a Johana Matějková, kteří publikum přivítali a snažili se navodit slavnostní náladu. A naše kabaretní zkouška mohla začít. Vše, co se uvnitř odehrávalo, souviselo s českými událostmi, osobnostmi a uměním. Dokonce zde zazněly i dvě kramářské písně složené paní učitelkou Bohumilou Humlovou právě k výročí vzniku našeho státu. Odpolední vystoupení na sebe nenechala dlouho čekat. Před druhou hodinou začali přicházet první hosté a pomalu se začala zaplňovat tělocvična usměvavými a příjemně naladěnými návštěvníky. Obě představení si naši vystupující užili a doufáme, že i hosté odcházeli odpočatí a nabití novými zážitky. Kromě představení si všichni mohli prohlédnout některé učebny, vyrobit si drobné dárečky a v klidu si posedět a popovídat u občerstvení. Všem děkujeme za návštěvu, společně strávený čas a těšíme se na další shledání. Fotografie zde, krátké video ke zhlédnutí či stažení v nižší kvalitě zde, ve vyšší zde.
(Mgr. P. Jánská)


Kandidáti doplňovacích voleb do ŠR

S kandidáty doplňovacích voleb do ŠR z řad rodičů se můžete seznámit zde.


Den otevřených dveří

Pozvánku na Den otevřených dveří 2018, který se uskuteční 25. 10., si můžete prohlédnout zde, program zde.


Adaptační kurz 6. B

Adaptační kurz 6. BV polovině září se třída 6. B vydala na adaptační kurz. Protože nám počasí přálo, vydali jsme se pěšky do Střelských Hoštic. Po příchodu do areálu školy v přírodě se všichni hádali o místo v chatce, ale nakonec paní učitelky vyhověly každému a všichni mohli být ubytováni podle svých představ. V učebně nás seznámila s pravidly a programem paní učitelka Šárka Zeithamlová. Potom už následovalo dobré jídlo a různé společné hry, abychom se vzájemně lépe poznali. Prolézali jsme pavoučí sítí, snažili se vyhrát lidské bingo, chlapci připravovali šipkovanou a ráno jsme se všichni rozcvičovali s paní učitelkou Martinou Štěpánovou. Dívky připravovaly šipkovanou s paní třídní učitelkou Petrou Ouředníkovou a nakreslili jsme si třídní loď, na které jsme byli dokonce i všichni vyobrazeni. Nicméně tři dny utekly jako voda a my se museli pěšky vrátit domů. Cesta nám utíkala rychle a někteří z nás zmiňovali, že by si cestou domů v lese rádi nasbírali houby. Třída 6. B děkuje paním učitelkám, že nám zajistily dobré vzpomínky a snažily se nám pobyt co nejvíce zpříjemnit. Fotografie zde.
(Anna Listopadová a Lenka Marková, 6. B)


Adaptační kurz prvňáčků

Na začátku měsíce září proběhla adaptační dopoledne prvňáčků na Panské zahradě v Horažďovicích. Jedním z cílů byla např. fixace jmen ve formě hry Klubíčko. Stěžejní částí byla práce v náhodně vybraných skupinách. Ta prověřila, jak děti dokáží spolupracovat při stavbě domečků. K odreagování mezi činnostmi dětem posloužily hry a honičky. Fotografie zde.
(Metodička Šárka Zeithamlová a třídní učitelky 1. tříd)


Poplatek za ŠD a ŠK

Poplatek za školní družinu a školní klub je splatný do konce měsíce září. Výběr peněz probíhá u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové v 1. oddělení. Částka za družinu je 160 Kč (období září – prosinec 2018), částka za klub je 100 Kč za pololetí. Děkujeme.


Doplňovací volby do Školské rady

Dle § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění vyhlašuji doplňovací volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace na den 28. listopadu 2018. Volby do školské rady budou probíhat ve vestibulu školy od 14:30 do 17:00. Tento den proběhnou třídní schůzky rodičů, během kterých bude možno hlasovat pro navržené kandidáty.
Mgr. Jaroslava Šimková- ředitelka školy


Nabídka kroužků pro šk. rok 2018/2019

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku obdržíte u tř. učitele nebo naleznete zde či v sekci Formuláře.


Zápis do ŠD a ŠK

Zápis do družiny a klubu pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Školní klub – informace pro rodiče

Pro žáky 2. stupně je na naší škole k dispozici školní klub. Žáci mají možnost využívat nabídku činností o volných hodinách a po skončení vyučování. Tuto službu nabízíme nejen z důvodu bezpečí žáků, ale zároveň chceme dát Vašemu dítěti možnost smysluplného využití volného času. Ve školním klubu pracuje kvalifikovaná vychovatelka, která dětem připravuje pestrou nabídku různých činností. Žáci mají k dispozici společenské deskové a karetní hry, knihy, encyklopedie, časopisy, materiál na výtvarné a rukodělné činnosti.. Klub je vybaven počítači s připojením na internet. Žáci využívají i prostory školního hřiště a zahrady ke sportovním aktivitám. Otevírací doba je přizpůsobena školnímu rozvrhu. Činnost klubu končí v 14:45, poté žáci přecházejí do školní družiny. Družina končí v 16:30 hod. Do klubu jsou přijati žáci na základě přihlášky vyplněné a podepsané zákonnými zástupci. Přihlášeni musí být i žáci, kteří využívají klub pouze o volných hodinách. Zápis do ŠK proběhne 3. září 2018 v prostorách školní družiny od 8:00 do 16:00 hod.


Kurz dopravní výchovy

Teoretická část - 6. září (škola)
1. - 3. vyuč. hodina 4. A a 4. B
4. - 5. vyuč. hodinu 5. A a 5. B
Praktická část - Lipky:
10. září: 4.A (8:10 - 10:35), 5.A (10:45 - 12:20)
11. září: 4.B (8:10 - 10:35), 5.B (10:45 - 12:20)


Časový plán rodičovských schůzek

1. informativní schůzka - 5. 9. 2018 (2. - 5. ročník), 6. 9. 2018 (6. - 7. ročník), 7. 9. 2017 (8. - 9. ročník), začátek 15:00
2. schůzka - 28. listopadu 2018
3. schůzka - 24. dubna 2019


Ředitelská volna ve šk. roce 2018/2019

čtvrtek 20. prosince 2018
pátek 21. prosince 2018


Adaptační kurzy pro 1. a 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
10. září 2018 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Renata Macounová, Mgr. Šárka Zeithamlová
11. září 2018 třída 1. B – ped. dozor – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Šárka Zeithamlová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích
12. – 14. září 2018 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Josef Štěrba, Mgr. Šárka Zeithamlová,
Mgr. Martina Štěpánová
17. – 19. září 2018 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petra Ouředníková, Mgr. Šárka Zeithamlová,
Mgr. Martina Štěpánová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.


Organizace 1. týdne

3. září 2018 - zahájení 8:00, konec 8:45, oběd v 10:00 (pouze přihlášení žáci)
4. září 2018 - 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35
Od středy 5. září 2018 vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace 1. a 2. týdne pro 1. ročníky

3. září výuka do 8:45
4. září výuka do 8:45
5. září výuka do 9:45
6. září výuka do 9:45
7. září výuka do 10:50
Od 10. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace plaveckého výcviku

1. ročník - pondělí 1. 4. - 6. 5. 10:40 - 12:15
2. ročník - pondělí 13. 5. - 10. 6. 10:40 - 12:15
3. ročník - pondělí 1. 4. - 10. 6. 10:40 - 12:15
4. ročník - pondělí 17. 9. - 26. 11. 10:40 - 12:15


Výuka náboženství

Začátek v pondělí 10. 9. 2018
1. třída 12:10 - 12:55
2. - 6. třída 13:00 - 13:50
7. - 9. třída 14:00 - 14:45


Rozvrh pro školní rok 2018/2019

Rozvrh na nový šk. rok 2018/2019 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Upozorňujeme, že v rozvrhu může do 31. 8. dojít k drobným úpravám.


Organizace školního roku 2018/19

Organizaci školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích naleznete zde.


Všechny články ze šk. roku 2017/2018 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2016/2017 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2015/2016 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek