O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Zápis do 1. tříd proběhne 4. dubna 2019.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Zápis do 1. tříd

Zápis 2019Zápis do 1. tříd proběhne 4. dubna 2019 od 13:00 do 18:00. Co může naše škola nabídnout dětem, si můžete přečíst zde. V případě zájmu si můžete předvyplnit následující dokumenty a přinést je s sebou k zápisu. Dotazník pro rodiče naleznete zde, žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce zde, žádost o odklad povinné školní docházky zde. Pozvánku kliknutím zvětšíte.

 

 

 

 

 

 

 


Úspěšní recitátoři

Dne 7. 3. 2019 proběhlo okrskové kolo recitační soutěže. Z naší školy se ho zúčastnilo devět žáků, kteří byli velmi úspěšní. Do dalšího kola postoupilo šest z nich, ale i nepostupující přednesli své texty velmi přesvědčivě, bez trémy a zaslouží si velkou pochvalu. Mezi postupujícími je Deniska Šatrová (1. A), Viktorka Švambergová (2. B), Nelinka Smejkalová (3. třída), Anička Kropáčková (5. B), Anička Listopadová (6. B), Míša Pechlátová (8. A).
Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.
(Petra Jánská)


Fyzika ve zbrusu novém

Učebna fyzikyKaždodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde.
(Mgr. P. Curko)


Provoz ŠD o hlavních prázdninách

O hlavních prázdninách (červenec - srpen 2019) zajišťuje provoz školní družina Komenského pro žáky z obou základních škol (Komenského, Blatenská). O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků. Rodiče nahlásí termíny přihlášení u vychovatelek (ŠD Blatenská) nejdéle do pátku 5. dubna 2019.
Děkujeme


Den na sněhu a ledu

Den na sněhu a leduV lednu se rozjely z parkoviště naší školy 3 autobusy, které vezly naše sportovce do zimních areálů. Téměř polovina žáků prvních až devátých ročníků využila nabídku a přihlásila se na bruslení, které bylo domluveno na zimním stadionu v Sušici nebo sjezd na lyžích či snowboardu ve Skiareálu Kašperky. Vzhledem k výborným podmínkám a zázemí pronajímatele zimního stadionu a současně poloprázdné sjezdovce se skvělými lyžařskými podmínkami jsme si tříhodinové sportovní dopoledne všichni užili. Mnozí oprášili získané sportovní dovednosti, někteří je získávali. V každém případě jsme se všichni vraceli z obou areálů nadšení a spokojení. Fotografie zde.
Vyznavači zimních sportů ZŠ Blatenská


Název projektu: Učebna fyziky

Logo projektuHlavním cílem projektu je modernizace učebny fyziky pomocí pořízení moderního interaktivního vybavení a relevantních úprav učebny, které významně zkvalitní výuku fyziky na základní škole. Vybavení, které bude v rámci projektu pořízeno, učiní výuku interaktivní a efektivnější. Hodina fyziky se pro žáky stane celkově zábavnější a hlavně motivující. S pomocí moderního vybavení dojde ke zlepšení jejich dovedností v oblasti fyziky a práce s digitálními technologiemi. Společně s modernizací učebny dojde k pořízení schodolezu a zajištění bezbariérovosti celé školy. Projekt je významnou měrou financován z prostředků Evropské unie.


Informace ŠD a ŠK

V měsíci lednu probíhá 2. splátka úplaty za žáka přihlášeného do školní družiny ve výši 240 Kč (za období leden – červen 2019), splatnost k 31. 1. 2019.
V měsíci únoru probíhá 2. splátka úplaty za žáka přihlášeného do školního klubu ve výši 100 Kč ( za 2. pololetí školního roku), splatnost k 28. 2. 2019.
Výběr peněz probíhá u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové v 1. oddělení.
Děkujeme


Škola v pohybu

Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy v mateřských a základních školách. V pondělí 10. prosince nás ve škole navštívili trenéři mládeže, kteří učitele inspirují novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy. Dětem se tato „jiná“ hodina moc líbila a učitelé si určitě odnášejí mnoho nových námětů pro další hodiny tělocviku. Foto zde.
(Mgr. Martina Štěpánová)


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Logo projektuV souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Další informace zde.


Mikulášská nadílka

Mikulášský den 2018Úterý 4. 12. 2018 byl pro mnohé obyčejný všední den, ale pro žáky přišlo dlouho očekávané dopoledne. Chodbami se ozývalo řinčení řetězů a zvonů, zlověstný smích čertů a šumění křídel hodných andělských duší. Kdo by jenom řekl, že ten rok utekl tak rychle a že k nám do školy přijdou bytosti z pekel i samotných nebes? Ano, mluvíme o každoroční Mikulášské laťce. Po odzvonění osmé hodiny se žáci i se svými třídními učiteli přesunuli do tělocvičny, kde paní ředitelka zahájila celé naše dopoledne. Poté následovalo několik tanečních vystoupení, které si žáci naší školy pečlivě připravovali. Vrátili jsme se v čase a zavzpomínali jsme na Michala Davida, zatančili jsme si mazurku, ale ani jsme nevynechali moderní tance. Když skončila vystoupení, žáci 1. stupně se odebrali do tříd, kde měli připraveni svůj program. Také však očekávali příchod čertů, takže mírné napětí a strach sužoval naše malé žáčky. A co žáci 2. stupně? Někteří zůstali v tělocvičně, aby mohli zdolat laťku a ostatní se rozmístili do jimi zvolených stanovišť, jako třeba zpívání, vyrábění různých ozdob, pečení perníčků, hraní stolního tenisu a mnoho dalších jiných zábavných stanovišť. Ale my, žáci devátých ročníků, jsme měli jiné poslání. Během krátkého okamžiku jsme se převtělili do rolí Mikuláše, andělů a čertů. Tímto začala naše cesta na 1. stupeň. Mikuláš v každé třídě vyřkl jména hříšníků, kteří byli poté potrestáni služebníky pekel. Vždy se jich však zastali dobrotiví andělé a poté od nich vždy dostali sladkou nadílku. Mezitím, co čerti chodili pro zlobivé děti, žáci a žákyně ze 6. a 7. tříd statečně zdolávali vysokou laťku a soupeřili o první tři příčky. Zaslouženou výhru si nakonec odnesli: 1. místo - Michal Chejlava (140 cm), 2. místo Petr Soukup (140 cm) a 3. místo – Ondřej Blažek (135 cm). Z mladších žákyň se mohly radovat: 1. místo – Aneta Pajerová (120 cm), 2. místo – Alena Houšková (120 cm) a Michaela Kubaňová (115 cm). Hned po ukončení kategorie mladších žáků se začali rozcvičovat k atletickým výkonům i starší žáci i žákyně, kteří přišli s úmyslem vyhrát. Ano, dokonce i v devátých ročnících se našli sportovní nadšenci, kteří si přišli naposledy na Mikulášskou laťku zaskákat. Bylo to napínavé až do samotného konce. Rivalita byla obrovská, neznala meze a i přátelé v sobě viděli obrovské protivníky. Skvělí byli i fanoušci, kteří nadšeně povzbuzovali své přátele hlasitým potleskem a fanděním. Po dlouhém a únavném boji dosáhli na stupínek vítězů: 1. místo - Václav Mai (155 cm), 2. místo - Lukáš Lávička (150 cm) a 3. místo – Dominik Vlček (145 cm). Mezi žákyněmi už to byl vyrovnanější boj, a proto došlo na sčítání pokusů. Konečné pořadí bylo: 1. místo – Nikola Kryzanová (135 cm), 2. místo – Natálie Altschmiedová (135 cm) a 3. místo - Natálie Andrlová (130 cm). Každý účastník podal úžasné výkony a někteří měli tu možnost překonat své dosavadní rekordy. Myslíme si, že každý z nás si tento den užil. My, deváťáci, jsme si tento den užívali úplně naposledy. Na tenhle den jsme čekali jako na den, kdy konečně přijde tradice čertů na nás, ale už je po všem. To dopoledne uteklo tak rychle, ale vzpomínky na něj budou navždy! Fotografie zde.
(Nikola Kryzanová, Alena Karásková – žákyně 9. B)


Listopad patřil FLORBALU!

Ve středu 14. listopadu se naše florbalistky zúčastnily okresního kola ve florbalu, které se konalo na ZŠ Masarykově v Klatovech. O vítězství se pokoušelo 12 družstev. Naše dívky se utkaly s děvčaty ze základních škol, a to se ZŠ Strážov, ZŠ Plánice a ZŠ Komenského Horažďovice. První zápas hrála děvčata se ZŠ Plánicí. Konec zápasu dopadl 3:0 pro ZŠ Plánice. Druhý zápas hrály se Strážovem. Tento zápas byl velice skvělý pro naše mladé hráčky. V této hře se jim velice dařilo, padly tři góly v jejich prospěch. O první gól se zasloužila Natálie Němcová, druhý gól připsala Alena Houšková a necelých patnáct vteřin před koncem se povedlo Natalii Němcové střelit poslední gól. Třetí a zároveň poslední zápas hrála děvčata se ZŠ Komenského Horažďovice. Zde jim již síly na soupeřky nestačily a zápas dopadl se skórem 4:2 v neprospěch našich hráček. V celkovém vyhodnocení turnaje skončily na 5. – 8. místě. Všem hráčkám moc děkuji, přeji další skvělé úspěchy. Fotografie zde.
(Natálie Němcová, 7. A)

Dne 15. 11. 2018 se konalo v Klatovech okresní kolo starších žákyň ve florbalu. I tady jsme měly zastoupení a mohly bojovat o umístění. Zúčastnilo se 11 družstev. Naši školu reprezentovalo 10 žákyň z 8. a 9. tříd. Svou skupinu dívky vyhrály. O postup do semifinále se dívky utkaly se ZŠ Kolinec a souboj vyhrály. Tady už byly nejsilnější týmy a dívkám se nepodařilo vyhrát podruhé nad ZŠ Plánická, kterou jednou porazily, a tak se se ZŠ Tolstého utkaly o 3. místo. Dvakrát vedly, ale soupeřovi se podařilo vyrovnat, a tak rozhodovaly samostatné nájezdy. Po napínavém souboji jim o kousek uniklo 3. místo a dívky skončíly na výborném, i když jak se říká, nešťastném, čtvrtém místě. I přes prvotní zklamání po prohraném zápase dosáhly naše florbalistky krásného umístění. Gratulujeme! Foto zde.
(Mgr. Tereza Jandová)

Florbalový marathón ukončili o 14dní později dne 28. 11. 2018 mladší žáci, kteří do okresního kola postoupili z okrskového kola (20. 11. 2018) z 1. místa. Turnaj se odehrával ve sportovní hale ZŠ Čapkova Klatovy. O postup do krajského kola se utkalo 6 družstev. Hrál se systém každý s každým. Po napínavých soubojích, ve kterých nám ze začátku štěstí nepřálo, se chlapci namotivovali a poslední zápas hráli jako o život a právem zvítězili se skórem 2:1. To už bylo jasné, že naši žáci obsadí krásné 3. místo a odvezou si domů bronzové medaile. Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a přejeme všem sportovcům další úspěchy. Foto zde.
(Mgr. Tereza Jandová)


Druhá rodičovská schůzka

Druhá rodičovská schůzka proběhne ve středu 28. 11. 2018 od 15:00, třídní důvěrníci se setkají ve školní družině na 1. st. ve 14:30. Od 14:45 se koná ve třídě 7. A informativní schůzka vedoucí lyžařského kurzu Mgr. Renaty Macounové s rodiči žáků, kteří se zúčastní lyžařského kurzu v březnu 2019. Od 15:00 se uskuteční v učebně přírodopisu informativní schůzka zástupců SŠ s rodiči žáků 9. ročníků. Tento den proběhnou od 14:30 do 17:00 ve vestibulu školy také doplňovací volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků ZŠ Horažďovice, Blatenská 540. Volič je povinen prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.


Informace o fotografování žáků

Vánoční focení - 23. 11. 2018:
1) sada 250,- Kč - 3 ks foto 10x15 cm v rámečcích, 2 ks foto 15x23 cm, 4 ks malé foto 5x7,5 cm
2) stolní kalendář 165,- Kč
3) 3 ks foto 10x15 cm 90,- Kč (bez rámečku a bez hvězdičky na dlani)

Ukázka zde.


Pro vycházející žáky - www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením. Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest. Leták zde.


Novela vyhlášky o přijímacím řízení

Platné znění novelizované vyhlášky o přijímacím řízení s vyznačením aktuálních změn naleznete zde.


Informace pro vycházející žáky

Dny otevřených dveří konané ve šk. roce 2018/19 naleznete zde, přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2019/20 zde.


Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018Každoročně v naší škole před podzimními prázdninami probíhá Den otevřených dveří. Ani letos tomu nebylo jinak. Atmosféra však byla slavnostnější. Není se čemu divit – 100 let. Nádherné číslo, nádherný věk. Oslavy na každém kroku. A právě proto jsme se i my rozhodli, že si naše dáma, naše REPUBLIKA ČESKÁ, zaslouží velkolepou oslavu. A kdy jindy ji uspořádat, slavnostně jí pogratulovat než při příležitosti tohoto dne. 25. 10. od brzkého rána začaly veliké přípravy. Všichni žáci byli připraveni přiložit ruku k dílu, aby se v dopoledních hodinách mohly otevřít brány pro netrpělivě očekávanou návštěvu. Jakmile se vše vyzkoušelo, vyzdobilo, přišli první diváci. Před desátou hodinou vstoupily do našeho nově založeného KABARETU VLASTÍK dětičky z mateřské školky a po odbití celé hodiny se objevili naši moderátoři, Petr Roubal, Kristýna Petrusová a Johana Matějková, kteří publikum přivítali a snažili se navodit slavnostní náladu. A naše kabaretní zkouška mohla začít. Vše, co se uvnitř odehrávalo, souviselo s českými událostmi, osobnostmi a uměním. Dokonce zde zazněly i dvě kramářské písně složené paní učitelkou Bohumilou Humlovou právě k výročí vzniku našeho státu. Odpolední vystoupení na sebe nenechala dlouho čekat. Před druhou hodinou začali přicházet první hosté a pomalu se začala zaplňovat tělocvična usměvavými a příjemně naladěnými návštěvníky. Obě představení si naši vystupující užili a doufáme, že i hosté odcházeli odpočatí a nabití novými zážitky. Kromě představení si všichni mohli prohlédnout některé učebny, vyrobit si drobné dárečky a v klidu si posedět a popovídat u občerstvení. Všem děkujeme za návštěvu, společně strávený čas a těšíme se na další shledání. Fotografie zde, krátké video ke zhlédnutí či stažení v nižší kvalitě zde, ve vyšší zde.
(Mgr. P. Jánská)


Kandidáti doplňovacích voleb do ŠR

S kandidáty doplňovacích voleb do ŠR z řad rodičů se můžete seznámit zde.


Den otevřených dveří

Pozvánku na Den otevřených dveří 2018, který se uskuteční 25. 10., si můžete prohlédnout zde, program zde.


Adaptační kurz 6. B

Adaptační kurz 6. BV polovině září se třída 6. B vydala na adaptační kurz. Protože nám počasí přálo, vydali jsme se pěšky do Střelských Hoštic. Po příchodu do areálu školy v přírodě se všichni hádali o místo v chatce, ale nakonec paní učitelky vyhověly každému a všichni mohli být ubytováni podle svých představ. V učebně nás seznámila s pravidly a programem paní učitelka Šárka Zeithamlová. Potom už následovalo dobré jídlo a různé společné hry, abychom se vzájemně lépe poznali. Prolézali jsme pavoučí sítí, snažili se vyhrát lidské bingo, chlapci připravovali šipkovanou a ráno jsme se všichni rozcvičovali s paní učitelkou Martinou Štěpánovou. Dívky připravovaly šipkovanou s paní třídní učitelkou Petrou Ouředníkovou a nakreslili jsme si třídní loď, na které jsme byli dokonce i všichni vyobrazeni. Nicméně tři dny utekly jako voda a my se museli pěšky vrátit domů. Cesta nám utíkala rychle a někteří z nás zmiňovali, že by si cestou domů v lese rádi nasbírali houby. Třída 6. B děkuje paním učitelkám, že nám zajistily dobré vzpomínky a snažily se nám pobyt co nejvíce zpříjemnit. Fotografie zde.
(Anna Listopadová a Lenka Marková, 6. B)


Adaptační kurz prvňáčků

Na začátku měsíce září proběhla adaptační dopoledne prvňáčků na Panské zahradě v Horažďovicích. Jedním z cílů byla např. fixace jmen ve formě hry Klubíčko. Stěžejní částí byla práce v náhodně vybraných skupinách. Ta prověřila, jak děti dokáží spolupracovat při stavbě domečků. K odreagování mezi činnostmi dětem posloužily hry a honičky. Fotografie zde.
(Metodička Šárka Zeithamlová a třídní učitelky 1. tříd)


Poplatek za ŠD a ŠK

Poplatek za školní družinu a školní klub je splatný do konce měsíce září. Výběr peněz probíhá u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové v 1. oddělení. Částka za družinu je 160 Kč (období září – prosinec 2018), částka za klub je 100 Kč za pololetí. Děkujeme.


Doplňovací volby do Školské rady

Dle § 167 odst. 8 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění vyhlašuji doplňovací volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace na den 28. listopadu 2018. Volby do školské rady budou probíhat ve vestibulu školy od 14:30 do 17:00. Tento den proběhnou třídní schůzky rodičů, během kterých bude možno hlasovat pro navržené kandidáty.
Mgr. Jaroslava Šimková- ředitelka školy


Nabídka kroužků pro šk. rok 2018/2019

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku obdržíte u tř. učitele nebo naleznete zde či v sekci Formuláře.


Zápis do ŠD a ŠK

Zápis do družiny a klubu pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Školní klub – informace pro rodiče

Pro žáky 2. stupně je na naší škole k dispozici školní klub. Žáci mají možnost využívat nabídku činností o volných hodinách a po skončení vyučování. Tuto službu nabízíme nejen z důvodu bezpečí žáků, ale zároveň chceme dát Vašemu dítěti možnost smysluplného využití volného času. Ve školním klubu pracuje kvalifikovaná vychovatelka, která dětem připravuje pestrou nabídku různých činností. Žáci mají k dispozici společenské deskové a karetní hry, knihy, encyklopedie, časopisy, materiál na výtvarné a rukodělné činnosti.. Klub je vybaven počítači s připojením na internet. Žáci využívají i prostory školního hřiště a zahrady ke sportovním aktivitám. Otevírací doba je přizpůsobena školnímu rozvrhu. Činnost klubu končí v 14:45, poté žáci přecházejí do školní družiny. Družina končí v 16:30 hod. Do klubu jsou přijati žáci na základě přihlášky vyplněné a podepsané zákonnými zástupci. Přihlášeni musí být i žáci, kteří využívají klub pouze o volných hodinách. Zápis do ŠK proběhne 3. září 2018 v prostorách školní družiny od 8:00 do 16:00 hod.


Kurz dopravní výchovy

Teoretická část - 6. září (škola)
1. - 3. vyuč. hodina 4. A a 4. B
4. - 5. vyuč. hodinu 5. A a 5. B
Praktická část - Lipky:
10. září: 4.A (8:10 - 10:35), 5.A (10:45 - 12:20)
11. září: 4.B (8:10 - 10:35), 5.B (10:45 - 12:20)


Časový plán rodičovských schůzek

1. informativní schůzka - 5. 9. 2018 (2. - 5. ročník), 6. 9. 2018 (6. - 7. ročník), 7. 9. 2017 (8. - 9. ročník), začátek 15:00
2. schůzka - 28. listopadu 2018
3. schůzka - 24. dubna 2019


Ředitelská volna ve šk. roce 2018/2019

čtvrtek 20. prosince 2018
pátek 21. prosince 2018


Adaptační kurzy pro 1. a 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
10. září 2018 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Renata Macounová, Mgr. Šárka Zeithamlová
11. září 2018 třída 1. B – ped. dozor – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Šárka Zeithamlová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích
12. – 14. září 2018 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Josef Štěrba, Mgr. Šárka Zeithamlová,
Mgr. Martina Štěpánová
17. – 19. září 2018 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petra Ouředníková, Mgr. Šárka Zeithamlová,
Mgr. Martina Štěpánová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.


Organizace 1. týdne

3. září 2018 - zahájení 8:00, konec 8:45, oběd v 10:00 (pouze přihlášení žáci)
4. září 2018 - 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35
Od středy 5. září 2018 vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace 1. a 2. týdne pro 1. ročníky

3. září výuka do 8:45
4. září výuka do 8:45
5. září výuka do 9:45
6. září výuka do 9:45
7. září výuka do 10:50
Od 10. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace plaveckého výcviku

1. ročník - pondělí 1. 4. - 6. 5. 10:40 - 12:15
2. ročník - pondělí 13. 5. - 10. 6. 10:40 - 12:15
3. ročník - pondělí 1. 4. - 10. 6. 10:40 - 12:15
4. ročník - pondělí 17. 9. - 26. 11. 10:40 - 12:15


Výuka náboženství

Začátek v pondělí 10. 9. 2018
1. třída 12:10 - 12:55
2. - 6. třída 13:00 - 13:50
7. - 9. třída 14:00 - 14:45


Rozvrh pro školní rok 2018/2019

Rozvrh na nový šk. rok 2018/2019 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Upozorňujeme, že v rozvrhu může do 31. 8. dojít k drobným úpravám.


Organizace školního roku 2018/19

Organizaci školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích naleznete zde.


Všechny články ze šk. roku 2017/2018 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2016/2017 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2015/2016 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek