O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Třídní schůzky proběhnou ve středu 30. dubna 2014 od 15:00. Setkání třídních důvěrníků se uskuteční od 14:30 ve školním klubu.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy

ZUS

 
Testy pro děti i rodiče
školní časopis 

PPP KlatovyZáchranný kruh

Centrum protidrogové prevence a terapie
Slunecno.cz


EU peníze školám

TOPlist
 

Provoz ŠD o velikonočních prázdninách 17.-18.4.2014

Na základě rozhodnutí ředitelky školy bude v termínu velikonočních prázdnin ŠD ZŠ Blatenská uzavřena z důvodu malého počtu přihlášených žáků.


Profitesty pro žáky osmých tříd

PPP v Klatovech již testy k volbě povolání nepořádá plošně. Máte-li zájem o vyšetření, je potřeba se písemně nebo telefonicky spojit s poradnou nejpozději do konce dubna. Termín konání vám bude sdělen individuálně, místem konání může být pracoviště v Sušici či Klatovech.
e-mail: pakt@mybox.cz
telefon: 376 310 809
(Mgr. Šárka Zeithamlová)


Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy Horažďovice, Blatenská 540 vyhlašuje na dny 2. a 9. 5. 2014 ředitelské volno. Uzavřena bude školní družina i školní jídelna.


Vesmírné putování

PlanetáriumNa apríla navštívily páté třídy nově otevřené 3D Planetárium v Plzni. Populárně naučné filmy „Krásy vesmíru“ a „Země, Měsíc a Slunce“ nás zcela uchvátily, neboť panoramatická projekce na kulovou plochu kinosálu vytvářela dojem, že stoupáme ke hvězdám. Cestovali jsme vesmírem pohodlně usazeni do měkkých polohovacích křesel. Nad hlavou nám zářila žhavá hvězda – Slunce, po oběžných drahách putovaly planety, kolem nich obíhaly Měsíce,… a my – jakoby součástí vesmíru. Po zhlédnutí projekce se všichni vydali na vědecko-naučnou výpravu třemi podlažími, kde se nacházela expozice vesmír tvořena 27 originálními interaktivními exponáty, které vysvětlují vztahy mezi vesmírnými tělesy a fyzikální zákony. Děti si zde pohrály s vodíkovou raketou, vyzkoušely si skafandr, pokusily se pochopit, co se děje v nitru sopek či jak vypadá vnitřek Slunce. Nevěřícně hleděly na dvoumetrový globus Science On a Spere, který se takřka vznášel v prostoru. Děti se ho mohly dotknout, promítaly si na něm krátké dokumentární filmy zachycující proměny Země v čase, bouřící tornáda, život v oceánech,… Tato exkurze byla jedna z nejzajímavějších, zcela jistě bychom návštěvu doporučili i ostatním. Fotografie zde. (třídy 5.A, 5.B)


Jarní setkání v knihovně

Setkání v knihovněDne 31. 3. 2014 navštívily třídy 4.A a 5.A Městskou knihovnu v Horažďovicích, aby se opět setkaly se známou spisovatelkou Petrou Braunovou, která do našeho města zavítá téměř každé jaro. Letošní beseda se týkala knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.. Paní spisovatelka opět svým poutavým a přesvědčivým vyprávěním děti zaujala a vtáhla je do besedy. Hodinka utekla jako voda a ani na otázky příliš času nezbylo. Na konci besedy předali žáci z 5. třídy paní spisovatelce vlastní knihu, kterou při hodinách slohu během 1. pololetí sami napsali. Začali ji psát právě díky loňské besedě s Petrou Braunovou, kdy se po návštěvě knihovny vrátili nadšení a namotivovaní také si zkusit napsat něco vlastního.
(Mgr. P. Jánská)


Šoupání prkýnek po trávě se nekonalo

Lyžařský kurzŠoupání prkýnek po trávě se nekonalo, i když v uskutečnění lyžařského kurzu nevěřilo hodně lidí. Zachránil nás technický sníh, který po celou dobu trvání kurzu držel na svahu zuby nehty, přestože jsme na vlastní oči viděli teplotu 39 °C a kolem druhé odpolední pravidelně místy tekly potůčky vody. Opálené, unavené, někdy i pochroumané postavičky se vždy ke konci dne scházely na večerní akce typu rozbor videa ze svahu, zvídavé otázky šumavských testíků, povídání o lyžařském vybavení či zdravověda, kde si žáci vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Volné odpoledne se neslo v duchu návštěvy místní vyhlášené cukrárny a následně sídla Horské služby ČR Zadov. Ukázky techniky, vybavení, zdravotních pomůcek i předpokladů pro práci záchranáře všechny zaujalo. Fotografie zde. (Mgr. K. Šebek)


Setkání v knihovně

Knihovna HDV úterý 11. března 2014 žáci 3. A a 3. B navštívili Městskou knihovnu, kde se konala beseda s paní spisovatelkou Ivou Procházkovou. Děti zaplnily celý sál a s napětím sledovaly její vyprávění. Naslouchaly také příběhu, který nám četla na ukázku ze své knihy „Myši patří do nebe“. Všichni posluchači se mohli na chvíli zamyslet nad tím, co se asi stane s domácím mazlíčkem, když odejde „z tohoto světa“. Velmi citlivé téma paní spisovatelka zpracovala zvláště pro dětské čtenáře. Druhá kniha, kterou nám autorka představila, se jmenuje „Eliáš a babička z vajíčka“. I z této knihy jsme si vyslechli krátkou ukázku. Bylo zajímavé sledovat, jak obě knížky vzbudily u dětí velký zájem. Na závěr zůstal čas na prohlídku zajímavých ilustrací, na dotazy i autogramiádu. Fotografie zde.


Maškarní bál v družině

Maškarní bálO masopustu jsme uspořádali maškarní bál. Předem jsme si vyrobili veselé plakáty i škrabošky s různými motivy. V den D se dvě oddělení družiny proměnila v taneční sály. Program zahajovala znalostní soutěž z oblasti prvouky. Všichni jsme uspěli, a tak nikdo nezůstal bez sladké odměny. Po společném fotografování mohlo začít to pravé masopustní veselí a zábava. Na parketu lehkým krokem tančili princezny a víly, strach naháněli kostlivci, lidojedi a další strašidelné bytosti. Nechyběla ani různá zvířátka, indiáni, kovbojové, čarodějnice a černokněžníci. Nad naším zdravím bděla zdravotní sestřička, pořádek hlídali vojáci a policisté, o pestrost se starali klauni a kašpárci. Jeden za všechny a všichni za jednoho byli tři mušketýři. Nebeskou návštěvou nás poctil anděl… O přestávkách na oddych jsme si pochutnávali na dobrotách, které nám připravily naše maminky. Odpoledne jsme si zpestřili i společnou hrou – židlovanou. Každá zábava ale jednou končí. Dozněly poslední tóny veselé hudby, dotančilo se a taneční sály se opět přeměnily v oddělení školní družiny.
Tak ahoj, Masopuste, zase za rok… Fotografie zde.


Kouzelné odpoledne

Kouzelník v družiněV únoru navštívilo naší družinu Divadélko kouzel a soutěží. Paní kouzelnice při svém představení používala osvědčené rekvizity. Měnila barvy šátků, míčků i králíků. Přemisťovala různé věci, nechávala je mizet a zase objevovat. Všechna kouzla probíhala za vydatné pomoci jejích asistentů z řad diváků. Některá kouzla byla asi hodně silná, a tak s kouzelnickým zaříkáváním musela pomáhat celá družina. Jistě i díky tomu se všechna kouzla povedla. Na konci svého vystoupení všem ukázala, jak je možné rychle a levně zbohatnout. Roztrhala obyčejný ubrousek, zmuchlala ho a pomocí kouzelnické hůlky a tajemných pohybů rukou jej proměnila v opravdovou stokorunu! Všichni jsme se velice dobře pobavili a rozloučili jsme se dlouhým potleskem. Fotografie zde.


Zimní olympiáda ve ŠD

Zimní olympiádaKoncem ledna jsme v naší družině uspořádali Zimní olympijské hry, v pořadí již sedmé. Třeťáci a druháci se cítili jako ostřílení borci. Prvňáci byli trochu nejistí, protože nevěděli, co je čeká. V tělocvičně jsme nejprve složili slib o rovné hře a sportovní klání mezi jednotlivými odděleními mohlo začít. Při jízdě v bobu jsme ukázali naši rychlost. Stabilitu a obratnost prověřilo absolvování závodní dráhy na papírových lyžích. Ladnost jsme předvedli při krasobruslařských figurách. Svoji zručnost jsme vyzkoušeli při slalomu s hokejkou. Při hodu „sněhovou koulí“ jsme dokázali, že máme dobrou trefu. Chvilka napětí při sčítání bodů…. A mohli jsme vyhlásit vítěze. Z bronzové medaile se radovali sportovci 2. oddělení. Stříbrnou příčku obsadili závodníci 3. oddělení. Na zlatý stupeň dosáhli borci 1. oddělení. Na závěr ještě zasloužená odměna, společné fotografování a třikrát HURÁ všem sportovcům! Fotografie zde.


Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

Velikonoční prázdniny proběhnou v termínu 17. – 18. dubna 2014. Máte-li zájem o přihlášení svého dítěte k činnosti v ŠD, nahlaste se u vychovatelky příslušného oddělení nejpozději do pátku 28. března 2014. Děkujeme.


Přednáška o agrární straně, jejích představitelích a politice v roce 1938

Přednáška o agrární straněDne 24. února 2014 se naše třída 9. A, spolu s třídou 9. B, zúčastnila přednášky s naším bývalým a velmi oblíbeným učitelem Lukášem Kopeckým. Většina žáků se na přednášku moc těšila.
Téma bylo též velice zajímavé, a to agrární strana a její politika v období Mnichova 1938. Přednáška obsahovala životopisy dvou nejvýznamnějších činitelů v agrární straně a uznávaných politiků, těmi muži byli František Machník a Rudolf Beran. Tito dva významní muži našich dějin, a to období okolo roku 1938, byli bratranci narození nedaleko od našeho města, v Nebřehovicích a Pracejovicích. Oba dva ukazovali svůj potenciál pro budoucí život už jako studenti, když museli být na svých studiích odloučeni od rodin. Jejich píle byla „podtržena“ vynikajícími výsledky při studiu. Machník byl předválečným ministrem obrany, budoval systém opevnění proti Hitlerovi, ale angažoval se i ve školství, když plnil funkci ředitele na Zemědělské škole v Klatovech, kde bychom dodnes našli památky na období jeho funkce. Za jeho ředitelské funkce škola vzkvétala a modernizovala se, bylo jí přistavěno nové třetí patro a zmodernizovala se i tělocvična. Škoda je, že se po Klatovech začaly roznášet zprávy o tom, že Machník měl tajné styky s nacisty a mnoho dalších podobně trapných obvinění. Nyní zdobí jeho rodný dům čp. 16 v Nebřechovicích malá pamětní deska. Oproti tomu jeho bratranec Rudolf Beran byl po celý svůj život sedlákem a politikem, dokonce předsedou vlády, který byl odsouzen komunisty např. za to, že si podal ruku s nacistou a za dvě další podobná „provinění“. Jeho život ukončil zápal plic, který dostal ve slovenském pracovním táboře v Leopoldově. Smrt to byla pro tohoto významného člověka opravdu nedůstojná, protože v posledních chvílích jeho života si z něho udělali tamní strážci „most“ na vožení koleček . Jeho hrob je dosud nenalezen.
Myslím si a troufám si tvrdit, že tato přednáška se většině zúčastněných líbila. (Kryštof Bučok, 9. A)


Sociální sítě - přednáška s besedou v knihovně

Dne 24. února jsme se společně se žáky ze Střední školy v Horažďovicích zúčastnili besedy s přednáškou o sociálních sítích konané v Městské knihovně Horažďovice.
Pan redaktor z časopisu Abc pro děti nás přijel seznámit se zajímavými fakty o sociálních médiích a sítích. Začal vysvětlováním rozdílů mezi těmito dvěma pojmy. Dále pokračoval o nebezpečích těchto sítí, například o Facebooku a zveřejňování citlivých údajů, jejich snadném zneužití a následné ztrátě dat, nebo o tom, kde jsou a kdo s nimi pracuje. Totéž zmínil o aplikaci Instagram, kde se dají sdílet fotky, nad nimiž hned po zveřejnění také ztrácíme kontrolu. Poté dodal, že nám nepřijel přednášet pouze o nebezpečích, která všichni v našem věku určitě známe, ale i o zajímavějších, ale méně zmiňovaných faktech. Hovořil pak například o grafech celosvětového využívání aplikací. Na první příčce byl jednoznačně Facebook s asi 1,5 miliardami uživatelů, což je až neuvěřitelné. Na druhé pozici se jednoznačně umístila služba g+, která v České republice není až tak známá, ale nevědomky ji využíváme téměř všichni, protože do uživatelů automaticky spadá každý, kdo má účet na e-mailu. Třetí místo připadlo nám také méně známé aplikaci QQ, která má svoje uživatele hlavně v Číně, kde vládne totalitní režim a Facebook je v hodně oblastech zakázán. Další, velmi se rozvíjející aplikace, jsou například Instagram a Twitter, které mají velkou podporu hlavně v Americe, Ask.fm a tak podobně. Pán nám také ukazoval grafy znázorňující, které aplikace využívají více muži a které ženy.
Na závěr dostali všichni možnost vzít si loňské prosincové vydání časopisu Abc. Přednáška byla zajímavá.(Eva Černá, 9. A)


Recitační soutěž

Recitační soutěžVe čtvrtek 6. března 2014 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Horažďovicích okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo ve čtyřech kategoriích sedm žáků. Naše starší děvčata z druhého stupně byla úspěšná a postoupila dále do okresního kola. Ve třetí kategorii obsadila Tereza Roubalová (6.A) krásné 1. místo, ve čtvrté kategorii se umístila Aneta Jůdová (8.A) na 2. místě a Šárka Chroustová (8.A) na třetím místě.
Všem odvážným recitátorům děkuji za vzornou reprezentaci školy a postupujícím děvčatům přeji mnoho úspěchů v dalším kole. (Mgr. P. Jánská)


Provoz školní družiny o hlavních prázdninách 2014

Vážení rodiče,
předkládáme Vám řešení prázdninového provozu školní družiny o hlavních prázdninách 2014. Při zajišťování provozu spolupracujeme se školní družinou ZŠ Komenského. Provoz v období prázdnin je závislý na počtu přihlášených žáků. Ten je v obou školách stanoven na nejméně 15 přihlášených žáků. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že pokud rodiče hlásí zájem na celé období prázdnin, nikdy nedojde k přihlášení dostatečného počtu žáků a ŠD je celé prázdniny uzavřena.
Proto pro období prázdnin 2014 nabízíme zkušební provoz s předem stanovenými termíny, ve kterých bude družina otevřená. Pokud potřebujete družinu o prázdninách, využijte, prosím, těchto termínů v co největší míře, aby toto řešení mohlo být použito i v letech následujících.
Po projednání se zřizovatelem a vedením školy byly stanoveny tyto termíny:
první dva týdny v červenci: 30.6. - 4.7. 2014 a 7.7. - 11.7. 2014
poslední dva týdny v srpnu: 18.8. - 22.8. 2014 a 25.8. - 29.8.2014
Provoz bude tento rok zajišťovat ŠD ZŠ Blatenská pro žáky z obou horažďovických škol. Rodiče nahlásí zájem nejdéle do čtvrtka 15. května 2014. Přihlášení žáka je závazné.


Výsledky Pythagoriády

Výsledky školního kola matematické soutěže pro 5., 6., 7. a 8. ročník Pythagoriáda si můžete prohlédnout zde (tři nejlepší řešitelé).


Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitaceVe čtvrtek 6. února 2014 se konalo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 2. a 3. ročníků se zúčastnilo celkem 27 žáků. Mezi dva postupující do okrskového kola byli vybráni Ondřej Roubal ze 3.B a Anna Arnoldová ze 3.A. Pěkný přednes měli také Alena Houšková a Jan Karásek, kteří budou připraveni jako náhradníci.
V kategorii 4. a 5. ročníků soutěžilo 6 žáků. Postupují Alena Matějčková z 5.A, Natálie Andrlová ze 4.A a Alena Karásková ze 4.B.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. Fotografie zde.


Ukázkový den technických oborů

SOU SušiceDne 29. 1. 2014 proběhl ukázkový den technických oborů na SOŠ a SOU Sušice. Den byl věnován bližšímu seznámení s obory truhlář a elektrotechnika. Žáci byli seznámeni s možnostmi studia v technických oborech, poté se přesunuli do dílen, kde byli rozděleni do 3 pracovních skupin. Všichni si během ukázkového dne vyzkoušeli činnosti na třech pracovištích. Byli seznámeni s bezpečností práce, se základními materiály a předpoklady pro výkon práce elektrotechnika a truhláře. Pod odborným vedením si vyzkoušeli práci s rámovou pilou, techniky hoblování a zapojili se do soutěže o nejpreciznější řez. Za dobré výsledky byli odměnění výrobkem ze dřeva. V rámci oboru elektrotechnika žáci pilovali měděné drátky, následně formou pájení vytvořili čtvercový útvar. Ve specializované dílně byli seznámeni se základy fungování a obsluhy soustruhů a CNC obráběcích strojů. Fotografie zde.


Naši zástupci v krajském finále

Okresní finále technické soutěžePro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ celého Plzeňského kraje připravil projektový tým Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje základní kola soutěží v technických dovednostech. Z téměř 700 žáků, kteří absolvovali základní soutěže, byli nejlepší řešitelé nominováni jako zástupci svých škol na celokrajské finále, které proběhlo dne 5. 2. 2014 na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni.
Celkem 70 žáků 9. tříd z 18 základních škol ze všech 7 okresů Plzeňského kraje poměřilo své dovednosti
a znalosti v oblasti elektrotechniky a fyziky. Žáci soutěžili ve dvojicích a sestavili 2 projekty dle zadaného schématu pomocí atraktivní elektronické stavebnice Boffin 750 a vypracovali znalostní kvíz z fyziky.
Žáci se shodli, že je koncept soutěže technických dovedností velmi zaujal. Bavila je především týmová práce, společné hledání problému, radost ze zapojení obvodů a jejich fungování, zvukové a světelné efekty sestavených projektů a soutěžní atmosféra. Fotografie zde.


Přípravný kurz pro první třídu

ZŠ Blatenská nabízí přípravný kurz pro 1. třídu HRAVÁ ŠKOLIČKA. Kurz bude probíhat od 15 hod ve dnech:

 • 28.4. a  5.5. 2014 - ve třídách (45 min)
 • 12.5. 2014 - v prostorách učeben školy (60 min)
 • 19.5. 2014 - v tělocvičně školy a na školním hřišti (60 min)
 • 26.5. 2014 - výprava s rodiči a dětmi za pokladem spojená s opékáním vuřtů (odpoledne)

Účast na vybrané lekce je nutné hlásit do konce března na e-mail: macounova.r@seznam.cz,
telefon: 607687277.
Na vaše děti se těší paní učitelky Renata Macounová a Eva Nováková.


Zápis předškoláků v novém kabátě

Zápis do 1. třídLetos jsme pojali zápis do 1. tříd trochu netradičně. Děti obdržely zámeček vyrobený z papíru,  který byl klíčem k vysvobození princezny. Na I. stupni se vytvořila čtyři stanoviště. Každý předškolák prošel se svými rodiči a doprovodem tvořeným žáky 8. a 9. ročníků každým stanovištěm, na němž získal razítko. Na prvním si mohl vyzkoušet svoji zručnost – stříhal papírové obrázky, vázal tkaničky, zapínal knoflíky či zip, zazpíval si a seznámil se
s interaktivní tabulí. Razítko berušky mohli chlapci a děvčata získat ve třídě, v níž prokázali znalost geometrických tvarů. Složit postavu jen z těchto tvarů, nebyl nijak lehký úkol. Ale i zde děti prokázaly své schopnosti. Třetí stanoviště bylo plné pohádek a říkanek. Razítko sluníčka obdržel každý, kdo se nebál a vyprávěl ostošest. Razítkem medvídka na žlutém papírovém zámku se pak pyšnili všichni, kteří uměli správně počítat a ani rozpoznání jednotlivých číslic jim nedělalo problémy. Pokud měl předškoláček všechna čtyři razítka, odešel vysvobodit zakletou princeznu, která byla vděčná, že nemusí v zakletí setrvávat ještě dalších sto let. Za odměnu pak rozdala všem tašku plnou dárků. I když čekání bylo poněkud delší, doufáme, že děti odcházely plné příjemných zážitků. Poděkování patří všem pedagogům a vedení školy, kteří připravili tak hezké přijetí. Dále též rodičům, kteří byli ochotni vše absolvovat s dětmi. A v neposlední řadě patří díky nejen maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, strýčkům, tetám a sourozencům, ale hlavně paním učitelkám z mateřských školek za to, že tak svědomitě a pečlivě připravili svoje svěřence na tento velký vstup do světa školáků. Děkujeme. Fotografie zde.
(pedagogové a vedení školy ZŠ Blatenská, Horažďovice)


Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd naleznete zde.


Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách

V termínu pololetních prázdnin 31. ledna 2014 bude školní družina uzavřena.
V termínu jarních prázdnin 10. února – 14. února 2014 bude školní družina v provozu podle počtu přihlášených žáků. Rodiče nahlásí zájem u vychovatelek v jednotlivých odděleních nejpozději do čtvrtka 16. ledna 2014. Děkujeme


Platba za pobyt žáka ve školní družině a školním klubu

V měsíci lednu probíhá 2. splátka úplaty za školní družinu a školní klub. Částka ve výši 360,- Kč za období leden – červen /tj. 60 Kč za měsíc/ je splatná v hotovosti u vychovatelky R. Šperlíkové nejpozději do 30. ledna 2014. Děkujeme


Zápis žáků do 1. tříd

LogoMilý budoucí prvňáčku, srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy na naší škole, který proběhne v pátek 17. ledna 2014 od 12:00 do 17:00. Přijď se nám představit a prohlédnout si naši školu. Věnovat se Ti budou paní učitelky z 1. stupně a Tví starší kamarádi, kteří si pro Tebe připraví zajímavé úkoly a hry. Pevně věříme, že se Ti u nás bude líbit. Za tvou statečnost u první velké zkoušky budeš odměněn barevným tričkem s obrázkem a dárkovou taškou s překvapením.
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1.9. 2007 do 31.8. 2008. Pokud budou mít rodiče zájem, mohou k zápisu také děti narozené od 1.9. 2008 do 31.12. 2008. Rodiče těchto dětí předloží při zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K zápisu dále mohou děti narozené v době od 1.1. 2009 do 30.6. 2009, zde je nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.


Proč právě k nám?

Budova ZŠ Blatenská se nachází v blízkosti bývalého kláštera sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Letos oslaví 50. výročí jejího vzniku. V posledních letech prošla rekonstrukcí od základních stavebních úprav (výměna oken, nové sociální zařízení …), získání modernějšího vzhledu (nová fasáda) až po modernizaci vnitřního vybavení. Škola působí sympatickým dojmem v příjemném prostředí (velká upravená školní zahrada, k níž patří i sportovní hřiště). Je umístěna na velmi vhodném místě, neboť se nachází v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Celý text zde.


Soutěž o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček

Vánoční výzdobaI v letošním školním roce proběhla na druhém stupni naší školy tradiční soutěž o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček. V hodinách pracovních činností žákyně vyráběly ozdoby, jimiž zkrášlily stromeček, který měly ve třídě. Vyráběly z papíru, polystyrenu, plátna, drátků i špejlí, korálků, peříček, bavlnek i slaného pečiva. Všechny ozdoby byly krásné a pečlivě vyrobené, porota měla těžké rozhodování. Ve velmi vyrovnané soutěži zvítězila 8. B, druhé místo obsadila 9. B a třetí 7. B, následovaná 9. A a 7. A. Všechny stromečky si zaslouží obdiv a velkou pochvalu! Fotografie zde.  (Mgr. Blanka Štěrbová)


Vánoce na 1. stupni

Vánoce na 1. stupniDne 19.12. si všichni žáci a pedagogové 1. stupně uspořádali předvánoční posezení plné koled, básní, říkanek a nechybělo ani přáníčko v čínštině. Každá třída si připravila pro své spolužáky krátké vystoupení s vánoční tematikou. Chodbou se rozléhal zpěv koled, hra na keyboard, na kytaru, něžný zvuk flétniček, tklivý tón houslí a ani Orfovy nástroje nezůstaly potichu. Vánoční atmosféra prozářila celou školu a vstoupila do srdcí dětí i dospělých. Budete-li chtít, můžete si tento den s námi připomenout alespoň prostřednictvím fotografií zde.


Exkurze do SOŠ Horažďovice

V pátek 13. prosince se zúčastnila 9. B s třídní učitelkou Mgr. Blankou Štěrbovou a poté i 9. A s třídním učitelem Mgr. Václavem Kochem exkurze do SOŠ Horažďovice. Vedení školy, učitelé i studenti pro nás připravili dvouhodinový program v příjemném a vstřícném prostředí. Prohlédli jsme si učebny, dílny, ateliér, dokonce i internátní pokoje. Mohli jsme si spoustu činností vyzkoušet, sledovat studenty při vaření, pečení cukroví, práci na počítači, malování a aranžování. Fotografie zde. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Návštěva divadla

Ve středu 4. prosince se žáci 8. A, 9. A a 9. B za doprovodu Mgr. Jany Stulíkové a Mgr. Blanky Štěrbové zúčastnili zájezdu do plzeňského Komorního divadla, ve kterém zhlédli představení muzikálu Noc na Karlštejně. Všichni byli nadšeni příjemným prostředím, výbornou inscenací a skvělými hereckými a pěveckými výkony. Fotografie zde. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Vánoce ve školní družině

Vánoční družinaAdventní čas v naší školní družině a školním klubu se nesl, stejně jako u každého z nás doma, v duchu příprav na Vánoce. Ne, že bychom leštili okna, pekli cukroví a dělali velký úklid. Věnovali jsme se vyrábění, kreslení, povídání a soutěžení s čertovskou, andělskou, mikulášskou a vánoční tématikou. Otevírali jsme adventní kalendář a odpovídali na Ježíškovy zvědavé otázky. 29 žáčků - zpěváčků nacvičovalo básničky a písničky, se kterými vystupovalo na veřejnosti. Premiéru jsme měli v Penzionu. Dvakrát jsme navštívili místní nemocnici. Zde jsme zpříjemnili předvánoční posezení bývalým zaměstnancům a potěšili jsme i pacienty. Odměnou nám byl nejen potlesk, ale i různé sladkosti. Každý divák dostal na památku veselého vánočního soba, které jsme v družině a klubu vyrobili. Nejvíce jsme se těšili na společné vánoční odpoledne s našimi blízkými, které se konalo 12. prosince. Na vystoupení trénovala celá družina a 60 žáčků pak odpoledne předvedlo, co se naučili. Mezi diváky již tradičně převládali maminky a babičky, ale přišli i někteří tatínkové a dědečkové. Vystoupení se zúčastnilo i vedení školy. Všem našim příznivcům děkujeme, že si našli čas a přišli nás podpořit. Druhá část odpoledne byla pracovní. Dvě oddělení školní družiny se proměnila v pracovní dílny. Letošním tématem bylo slané těsto. Zájemci měli k dispozici různé barvy těsta, voňavé koření i sušené přírodniny. Mohli si vymodelovat betlém nebo vánoční svícny. Za zvuku koled a v příjemné náladě vznikala dílka opravdu povedená. Přejeme všem krásné Vánoce plné pohody. Fotografie zde.
(Děti a vychovatelky školní družiny a školního klubu)


Beseda s příslušníky policie

27. listopadu 2013 se v rámci preventivního programu zaměřeného na kriminalitu mládeže uskutečnila v naší škole beseda s příslušníky policie.
Příslušníci Policie ČR – nadporučík JUDr. Miloš Rychtařík a nadpraporčík Dana Ladmanová, tisková mluvčí územního odboru Klatovy, spolu s panem Karlem Žílou, strážníkem Městské policie Horažďovice, dvě hodiny seznamovali žáky 8. a 9. ročníku s úskalími, která je čekají po dovršení 15. roku. Stanou se trestně odpovědnými a je třeba, aby znali základní pravidla nejen silničního provozu, ale například i kontaktů s úřady a pohybu v kyberprostoru. Na konkrétních případech našim žákům vysvětlovali, jak se zachovat v problémových situacích, jak chránit vlastní bezpečnost, ale i lidí v jejich okolí. Žáky beseda velmi zaujala, příslušníci policie ochotně odpovídali na všechny otázky. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Mikulášský den

Mikulášský denTradiční Mikulášský den se s doprovodným programem konal 6. 12. 2013 v prostorách naší školy. Hned po společném zahájení v tělocvičně se žáci odebrali na jednotlivá stanoviště, kde se zabývali tím, co jim bylo nejmilejší. Postupně tak mohli navštívit fotbálek, stolní tenis, zdobení perníčků, výrobu vánočních přáníček a mexických ozdob, výrobu vánočních dekorací a adventních věnců a samozřejmě hlavní akci soutěž ve skoku vysokém. To vše se konalo za dohledu Mikuláše a sil pekelných, kteří navštívili postupně i všechny třídy na 1. stupni.
Rekord Mikulášské laťky (175 cm) sice opět odolal, přesto se bylo na co dívat, protože vyrovnanost výkonů dělala akci napínavou až do konce. Mladší žákyně: 1. Louisa Arnetta Barrett 2. Kateřina Rašková 3. Michaela Kotišová; Mladší žáci: 1. Marek Hájek 2. Jakub Štěch 3. Václav Bartheldy; Starší žákyně: 1. Lucie Šabková 2. Helena Bernatová 3. Klára Buriánková; Starší žáci: 1. Jiří Křesák 2. Tomáš Pikeš 3. Marek Bartheldy.  Samozřejmě nesmíme zapomenout na ozdobu celého programu a to taneční vystoupení žákyň 7.B a 9.B, které byly po zásluze odměněny mikulášským dortem a velkým potleskem přítomných žáků a pedagogů. Fotografie zde. (Mgr. K. Šebek)


Den otevřených dveří

Den otevřených dveříDne 11. prosince 2013 pořádala ZŠ Blatenská již tradiční Den otevřených dveří. V letošním roce však proběhl ve zcela novém duchu a oblékl si pestrobarevný kabátek. Hosté mohli sledovat vyučování, účastnit se mnoha zajímavých činností a prohlédnout si výrobky i projekty našich žáků. Dopolední program nabízel mnoho aktivit. Po domluvě s mateřskými školami nás navštívily paní učitelky s dětmi, pro něž si naši žáci připravili bohatý program, který byl naplánovaný tak, aby se do něj zapojili všichni budoucí školáčci a odnesli si co nejvíce zážitků. Hned u hlavního vchodu se přicházejících dětí ujali žáci 8. a 9. tříd, kteří je provázeli po připravených stanovištích zaměřených na různé činnosti a dovednosti – nechyběla tvořivá dílnička, hudební soutěže, počítačové hry a sportovní aktivity. Ve třídě, která se změnila v pracovní dílnu, si předškolní děti měly možnost temperami nabarvit sádrové odlitky. S nadšením se vrhaly na různá odlitá zvířátka a za vydatné pomoci žáků 3. B malovaly, malovaly a malovaly. Třídu pak zaplnili různobarevní motýlci, kravičky, berušky, prasátka… Své výtvory si pak hrdě odnesly v celofánových sáčcích ozdobených barevnými stužkami. Cílem hudebního programu bylo naučit děti písničku. Byla prezentována na interaktivní tabuli a následně hrána na melodické i rytmické nástroje žáky čtvrtého ročníku. Nechyběly ani tanečky a hudební hádanky, za něž byli malí předškoláčci odměněni. Budoucí školáčci navštívili také multimediální učebnu, v níž se seznámili s prací na počítači. Malí počítačoví nadšenci si zkusili vytvořit za pomoci starších kamarádů vlastní obrázky, které si podle své fantazie mohli vybarvit. Na počítačích se začaly objevovat obrázky květin, zvířátek, dopravních prostředků… Po splnění úkolů si za odměnu mohli zahrát nějaké hry. V tělocvičně na ně čekali žáci z páté třídy, kteří se už nemohli dočkat svých malých svěřenců. Těšili se, až je zasvětí do svého sportovního tajemství. I oni se cítili velmi důležití a přípravu brali velmi zodpovědně. Pro své nejmladší kamarády si připravili různá zajímavá stanoviště, na nichž si děti mohly vyzkoušet své sportovní dovednosti. Po počátečním ostychu se rozkoukaly a s nadšením se rozeběhly na daná stanoviště. Připravené sportovní úkoly – střelba na branky, seskoky z beden, slalomy s pingpongovým míčkem na lžičce i na papírových lyžích, houpání na kruzích, házení holínkou či míčem - zvládaly s obrovským přehledem. Někteří malí sportovci nezaháleli ani minutku a běhali stále dokola na nejoblíbenější disciplíny. Malí kamarádi zavítali i do školní družiny, kde pro ně byla naplánována další překvapení. I tady musely děti splnit nějaké úkoly, například domalovat vánoční stromeček, uhádnout hádanky týkající se zvířátek, najít cestu bludištěm ke správnému obrázku, zarecitovat básničku, zazpívat písničku a nacvičit taneček. Největší odměnou pro naše žáky byla rozzářená očka těch nejmenších. Velmi je potěšila slova jednoho malého chlapečka, který pronesl: „To byl ale super den. “Doufáme, že si děti odnesly mnoho zážitků a že si na tento den občas vzpomenou. Děkujeme. Fotografie zde. (Mgr. P. Jánská)


Vánoce se Spejblem a Hurvínkem

Divadlo S + HV pondělí 9. prosince 2013 žáci naší školy, v doprovodu svých třídních učitelů, odjeli do Prahy na představení do Divadla Spejbla a Hurvínka. Už v předsálí na nás dýchla předvánoční atmosféra. Vánoční stromečky byly ozdobeny originálními figurkami. Prohlédli jsme si vystavené loutky a někteří žáci si koupili i drobný suvenýr na památku. Pořadem nás provázeli dva andělé, se kterými jsme si v průběhu hry zanotovali vánoční koledy. V představení, nazvaném Štědrý den u Spejblů, vystoupily všechny nám známé postavičky. Po návratu do školy jsme s dětmi uspořádali malou výstavu ve vestibulu školy. Zde si můžete prohlédnout obrázky vytvořené různými technikami, pozastavit se u vitríny, kde se na vás usmějí hlavní hrdinové nebo přečíst zajímavosti o osobnostech Divadla S+H. Fotografie zde. (Mgr. J. Frančíková)


Komiksové vítězství

Komiksové vítězstvíV říjnu se někteří žáci 4. a 5. tříd naší školy zapojili do literární soutěže, o které se dozvěděli 2. října 2013 v knihovně na besedě s Lucií Lomovou, autorkou komiksů. Soutěž spočívala v napsání vlastního komiksového díla. Děti se hned po návštěvě knihovny s nadšením vrhly do psaní, neboť je předešlá beseda velmi oslovila. Lákalo je vyzkoušet si práci spisovatelů a napsat si dobrodružný komiksový příběh. Někdo si napsal vlastní příběh zcela sám, jiný pracoval raději ve skupině. Všichni žáci k tomu však přistupovali  zodpovědně a v rámci svých možností vytvořili několik velice zdařilých komiksů. Poté vybrali ty nejlepší, odnesli je do knihovny a doufali, že budou za svou práci odměněni. Dne 1. prosince 2013 proběhlo vyhodnocení soutěže a žáci naší školy obsadili krásné 1. a 2. místo.
1. místo: Aneta Čadová, Alena Karásková, Renata Klembarová, Nikola Kryzanová (4.B) s názvem Děvčata a jejich dobrodružství
2. místo: Kateřina Kvěchová, Alena Matějčková, Lucie Sluková, Adéla Stulíková (5.A) s názvem Prázdniny u moře


Soutěž ve sběru papíru

Naše škola se zapojila ve školním roce 2013/2014 do soutěže SOUTĚŽ SE SANTALEM. Každé pondělí (počínaje 2. prosincem 2013) mohou žáci jednotlivých tříd nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky nebo počítačové sjetiny (karton balit zvlášť). Vše musí být svázané a čisté. Pan školník vše přebere ve vestibulu u školní jídelny, zváží a počet kg připíše k jednotlivé třídě. Zúčastněné třídy budou po skončení soutěže odměněny. Za každý sesbíraný kilogram zároveň přispějete částkou 0,01 Kč stacionáři Klíček, který poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Za podporu předem děkujeme.


Den otevřených dveří

Logo školyMilí budoucí prvňáčci, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v naší škole ZŠ Blatenská, který se koná ve středu 11. prosince 2013 od 9:00 do 11:00. Budete mít možnost poznat prostředí a pracovní den ve škole, zapojit se do různých činností. Žáci naší školy pro Vás připraví sportovní i hudební soutěže, různé multimediální programy a samozřejmě nebude chybět ani sladká tečka za příjemně stráveným dopolednem. Těšíme se na Vás.


"Mamutí" úspěch

Ve čtvrtek 14. listopadu se vybraní žáci druhého stupně naší školy zúčastnili matematické soutěže MAMUT v Klatovech na gymnáziu. Soutěž byla výjimečná tím, že nepočítal každý sám za sebe, ale soutěžilo se v tříčlenných týmech. Za správné řešení logických úloh týmy získávaly body, díky kterým se pak posouvaly po hracím poli, kde sbíraly body v podobě diamantů. Jednotlivá družstva si sama zvolila taktiku hry i rozdělení úkolů a funkcí v družstvu.
Soutěže se účastnilo celkem 23 družstev žáků základních škol z Klatovska. I když jsme byli na soutěži takového typu prvně, naši žáci dokázali, že umí táhnout za jeden provaz. Matěj Trš, Petr Leško a Jakub Štrom, obsadili krásné 9. místo. Jiří Křesák, Miroslav Matějček a Ludmila Kubešová dosáhli dokonce na 1. místo. Žákům se soutěž moc líbila a určitě využijeme možnosti zúčastnit se i příští rok. (Mgr. M. Zahálková)


Úspěch našich florbalistek

Úspěch florbalistekVe čtvrtek 14. listopadu vyrazily dívky z pátých tříd Základní školy Blatenská na okresní kolo  florbalového turnaje Školní pohár České pojišťovny do Klatov. Po úvodní remíze a prohře s favorizovaným týmem se dívky rozehrály a postupně se probojovaly až na třetí pozici. Vítězstvím v závěrečném zápase mohly dosáhnout dokonce na stříbrnou medaili, projevila se však již únava z předchozích odehraných utkání, a tak i přes výborný výkon skončily dívky na pěkném třetím místě. Vyzdvihnout bychom chtěli především výborný výkon v brance hrající Yao Xu, celý tým se mohl opřít i o skvěle zasahující obranu. Doufáme, že na tento výkon dívky navážou i v dalších turnajích, a to i v jiných sportech, kde zajisté dosáhnou podobných výsledků. Fotografii u článku zvětšíte kliknutím. (Mgr. T. Hanák)


Osladili jsme si život

SŠ HDDne 12. 11. 2013 úspěšně proběhl ukázkový den na SŠ Horažďovice pro obor cukrář. Žákům ZŠ byly představeny jednotlivé učební a studijní obory, které nabízí SŠ Horažďovice. Podrobně byli seznámeni s učebním oborem cukrář a možnostmi uplatnění. Poté se seznámili s pracovištěm a hygienickými zásadami při práci v kuchyni. Žáci se pod odborným vedením a ve spolupráci se žákyněmi 2. a 3. ročníků SŠ naučili připravit mléčnou modelovací hmotu, čokoládovou polevu a bílkovou glazuru. Pomocí potahování a modelování vyrobili pestré ozdoby na hnětynky, které jsou typickým cukrářským výrobkem regionu. Další cukrářské výrobky a krásně ozdobené hnětynky si všichni žáci s hrdostí odnesli domů. Fotografie zde.


Ukázkový den na SŠ Horažďovice

Ukázkový denRegionální hospodářská komora Plzeňského kraje realizuje projekt „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje“. Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí. Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny technických oborů a řemesel na zapojených SŠ a SOU Plzeňského kraje a soutěže technických dovedností pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ - zpracování projektů s pomocí moderní elektronické stavebnice.
Dne 16. 10. 2013 proběhl ukázkový den na SŠ Horažďovice, který byl připraven pro obor opravář zemědělských strojů. Zástupce ředitele SŠ Mgr. Turek představil jednotlivé učební a studijní obory, pan Picka seznámil žáky ZŠ se zásadami BOZP při práci v dílnách. Žáci se rozdělili do skupinek a postupně se prostřídali na 3 stanovištích. Pod odborným vedením si vyzkoušeli kování a vyrobili si opékače uzenin. V zámečnické dílně se chlapci naučili základy pilování a úspěšně pomocí pájky sestavili kovovou krabičku. V další části se prakticky seznámili se zásadami údržby zemědělských strojů. Fotografie zde.


Deváté třídy na exkurzi

Exkurze 9. třídVe čtvrtek 19. září 2013 se devátý ročník zúčastnil exkurze. Programem této exkurze byla výstava Tutanchamon v Praze a Národní památník Terezín. Doprovod žákům dělali Mgr. Štěrbová a Mgr. Štěrba.
Po dlouhé, náročné cestě jsme dorazili na místo určení. Stáli jsme na pražském výstavišti před výstavou Tutanchamon. Na začátku této prohlídky jsme každý obdrželi svého audioprůvodce a sluchátka. Z promítaných filmů jsme se dozvěděli mnoho informací o nalezení Tutanchamonovy hrobky. V druhé části prohlídky jsme byli vpuštěni do velkého sálu, kde na nás čekala výstava úžasných replik věcí z doby Tutanchamona. Nacházely se zde různé sochy, šperky, menší lodě, kanopy, sarkofágy, dokonce slavná Tutanchamonova maska a další zajímavé věci. Na samotném konci prohlídky byl obchod, odkud si každý z nás mohl na památku odnést sošku nebo jinou maličkost.
Naše exkurze pokračovala dále, a tentokrát jsme měli namířeno do Terezína. Při příjezdu tam jsme byli všichni omráčeni velikou plochou Národního hřbitova Terezín, na němž jsou pohřbeny oběti 2. světová války. Poté jsme si šli prohlédnout Malou pevnost, kde jsme viděli prostředí, ve kterém museli žít tamější vězni. Dále jsme si prohlédli šibenici, hradby, střelnici, podzemní chodbu, a také další části tábora. Na konci prohlídky nám byl promítnut film o historii Terezína. Tímto byla naše exkurze ukončena a vyrazili jsme domů.
Tato exkurze byla pro mě zatím nejzajímavější ze všech a dozvěděl jsem se spoustu nových informací. Fotografie zde. (Filip Trejbal, 9. A)


Dodatek školního řádu

S dodatkem školního řádu se můžete seznámit zde.


Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

 • každý vycházející žák obdrží nejpozději v listopadu Atlas škol
 • žáky v hodinách občanské výchovy navštěvují zástupci SŠ
 • žáci mohou samostatně vyhledávat informace o SŠ - http://www.infoabsolvent.cz/
 • prezentace SŠ pro rodiče zrušena (nízký počet přihlášených), možno využít individuální poradenství (navštivte SŠ v době otevřených dveří nebo si dohodněte individuální návštěvu)
 • Jihočeský kraj pořádá přijímací zkoušky na gymnázia (SCIO testy), střední školy, které mají maturitní obory, si připravují přijímací zkoušky samostatně
 • žáci mohou podat nejvýše dvě přihlášky, na umělecké obory žák vykonává talentovou zkoušku v měsíci lednu (do 30. listopadu 2013 je nutné podat příslušné SŠ přihlášku), u ostatních oborů přihlášku žáci podávají do 15. března 2014
 • burza škol pro okres Strakonice: 5. listopadu 2013 (Dům kultury, Mírová ulice)
 • burza škol pro Plzeňský kraj: 3. prosince 2013 (kinosál SOU stavební , Borská 55, Plzeň, žáci se neúčastní hromadně)
 • zjišťujte zájmy, zohledněte schopnosti a dovednosti svého dítěte, zvažuje odloučení od rodiny – pobyt v internátu či dojíždění
 • využijte konzultace VP (pondělí 14:00-15:00)

Úspěšný výběr oboru SŠ přeje VP Mgr. Šárka Zeithamlová.


Provoz školní družiny o podzimních prázdninách 29. – 30. října 2013

V termínu podzimních prázdnin bude školní družina v provozu od 6:45 do 16:30 hod. Příchod žáků nejpozději do 8:00 hodin, uvolňování od 11:45 hod. U přihlášených žáků bude oběd zajištěn. Zájem nahlaste u vychovatelek v jednotlivých odděleních nejpozději do středy 23. října do 13:00.  
Pozdější přihlášení (do pátku 25. října) je možné, ale bez možnosti oběda. Děkujeme.


Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhne v pátek 17. ledna 2014 v budově ZŠ Blatenská 540 od 12:00 do 17:00 hodin.


Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu OVOCE DO ŠKOL, který je zaměřen na zdravou výživu dětí 1.-5. ročníku. Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je podporován EU.


Otestujte a zdokonalte své schopnosti

Proškoly.czNaše škola zakoupila licenci programu, který umožňuje žákům i učitelům z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu využít služby portálu Proškoly.cz. Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Testy dětských schopností se zaměřují na jednotlivé typy inteligence (verbální inteligence, numerická inteligence, logická inteligence, vnímání, geometrická logika, prostorová představivost). Kromě určení hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují tyto testy její rozvoj. Pravidelným opakování testů, které jsou generovány z velkého množství otázek, je možné jednotlivé typy inteligence rozvíjet a prohlubovat. Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy. Pro vstup ke službě využijte obrázek v levé části školních stránek pod navigační lištou (Proškoly.cz) nebo klikněte na tento odkaz. Přístupové jméno a heslo k přihlášení obdrží žáci u svého třídního učitele.


Známé i neznámé Horažďovice

Exkurze po HoražďovicíchVe 3. ročníku se žáci blíže seznamují s městem, ve kterém je naše škola a ve kterém většina z nich i bydlí. Aby bylo učení co nejzajímavější, rozhodli jsme se s dětmi opustit školní lavice a vydat se na známá i méně známá místa v Horažďovicích.
Navštívili jsme Městský úřad, průvodcem nám nebyl nikdo jiný než pan starosta Mgr. Karel Zrůbek. Seznámili jsme se s chodem jednotlivých odborů úřadu a na závěr navštívili i služebnu městské policie, kde jsme mohli sledovat život ve městě přes nově spuštěný kamerový systém.
Na další procházku, tentokrát za památkami a historií obce, jsme vyrazili s paní průvodkyní z infocentra. Naše vycházka začala v krásném sále hotelu Prácheň, prohlídkový okruh vedl kolem známých horažďovických památek a skončil na Husově náměstí.
Na závěr jsme naplánovali exkurzi do Mlýna Mrskoš, kde nás provedli jeho majitelé a vyprávěli nám o celém procesu od přípravy obilí až po balení mouky. Připravili pro nás i malý dárek v podobě křupek pro zdravé mlsání. Během prohlídek měly naše zvídavé děti spousty otázek, hodně nového se dověděly a věříme, že exkurze byly pro děti zážitkem a zároveň poučením. Fotografie zde. (Mgr. J. Frančíková)


Jak ukovat hřebík

Na konci září navštívili naší školu zástupci SŠ Oselce. Žáci byli seznámeni s náplní oboru kovář a truhlář. Zájemci si dokonce mohli vyzkoušet vykovat podkovu či hřebík. Fotografie zde.


Fotosoutěž

Pozvánku na nový ročník školní fotosoutěže naleznete zde.


Víte, co je Šrotonátor?

Šrotonátor10. 9. 2013 jsme navštívili skládku odpadu pro Plzeňský kraj v Černošíně. Pan Josef Pacola z výukového centra nám mimo jiné vysvětlil, proč je důležité třídit odpad, promítl nám film o této problematice a navrch přidal sladký bonus ve formě tatranky. Povídali jsme si o tom, co je recyklace a jaké výrobky se z recyklovaného papíru nebo plastů vyrábí. Prošli jsme celým areálem a nakonec se vyfotili u ŠROTONÁTORA, což je postava vyrobená z odpadových materiálů. Skládka existuje již 20 let a je kvůli nebezpečí požáru opatřena kamerovým systémem. Místo sice nepříjemně zapáchalo, ale každý z nás vyprodukuje více než 500 kg odpadu ročně, proto je existence tohoto zařízení nezbytná. Díky Plzeňskému kraji, který návštěvu skládky financuje, máme nové zážitky. Fotografie zde. (6.A,B)


Kurz dopravní výchovy

Dopravní kurzDopravní výchova na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici. Proto si i v letošním školním roce naši čtvrťáci a páťáci opět měli možnost vyzkoušet své teoretické i praktické dovednosti v oblasti pravidel silničního provozu pod vedením zkušených instruktorů. Pořízené fotografie si můžete prohlédnout zde.


Kurz plavání

4. ročníky: úterý 17. 9. - 26. 11. 2013 od 10:40 do 12:15 - 10 x 2 lekce
3. ročníky: pondělí 10. 3. - 19. 5. 2014 od 10:40 do 12:15 - 10 x 2 lekce
1. ročníky: pondělí 26. 5. - 23. 6. 2014 od 9:00 do 10:35 - 5 x 2 lekce
2. ročníky: pondělí 26. 5. - 23. 6. 2014 od 10:40 do 12:15 - 5 x 2 lekce


Výuka náboženství

První schůzka proběhne 11. 9. 2013, dále každou středu:
1. třídy 12:20 - 13:05
2. a 3. třídy 13:15 - 14:00
4. a 5. třídy 14:05 - 14:50
6. až 9. třídy 15:00 - 15:45


Spešlík č. 12

Nejnovější číslo školního časopisu Spešlík s podtitulem "Naděje umírá poslední" si můžete prohlédnout zde.


Zápis do šk. družiny a šk. klubu

Zápis do šk. družiny a šk. klubu pro školní rok 2013/2014 proběhne 2. 9. 2013  od 8:00 v prostorách ŠD. Vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí do ŠD a vzhledem k finančním a prostorovým možnostem našeho zařízení budou ve školním roce 2013/2014 přijata tato opatření:

Do školní družiny budou přijímáni žáci 1.- 3. tříd v tomto pořadí:

- žáci dojíždějící
- žáci pracujících rodičů
- žáci 1.- 2.tříd
- žáci 3. tříd

Žáci, jejichž rodiče čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo jsou nezaměstnaní, budou do ŠD přijati do naplnění kapacity družiny. Jejich pobyt bude časově omezen do 13:00 (13:15) hod.


Organizace prvního školního týdne

pondělí 2. 9. - výuka do 8:45, obědy pro přihlášené od 10:00
úterý 3. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, na 1. st. nejpozději do 12:40, na 2. st. nejpozději do 13:35, zahájení provozu šk. družiny a šk. klubu
středa 4. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, ostatní dle rozvrhu
čtvrtek 5. 9. - výuka v 1. třídách do 10:50, ostatní dle rozvrhu
pátek 6. 9. - výuka v 1. třídách do 11:45, ostatní dle rozvrhu

Nulté vyučovací hodiny se v prvním školním týdnu nevyučují.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2013/14

Rozvrh na nový šk. rok 2013/2014 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Upozorňujeme, že v rozvrhu může ještě dojít k drobným změnám.


Organizace školního roku 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:


 
 Termín

 
Okresy, obvody hl. města Prahy

 
   3. 2. -  9. 2. 2014


Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

                                     
 10. 2. - 16. 2. 2014


Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

 
 17. 2. - 23. 2. 2014


Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 24. 2. -   2. 3. 2014


Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek


         
  3. 3. -  9. 3. 2014


Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín


       
 10. 3. - 16. 3. 2014


Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.


Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
   
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek