O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Třídní schůzky rodičů proběhnou ve středu 26. 11. 2014 od 15:00. Setkání třídních důvěrníků se uskuteční jako obvykle v bývalém ŠK od 14:30.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy

ZUS

 
Testy pro děti i rodiče
školní časopis 

PPP KlatovyZáchranný kruh

Centrum protidrogové prevence a terapie
Slunecno.cz


EU peníze školám

TOPlist
 

Třídní schůzky a volby do ŠR

Ve středu 26. 11. se od 15:00 konají třídní schůzky rodičů. Tento den proběhnou i volby do Školské rady ZŠ Horažďovice, Blatenská 540. Volby pro rodiče žáků se uskuteční ve vestibulu školy od 14:00 do 17:00. Každý volič je povinen prokázat svou totožnost. Na hlasovacím lístku je možno označit nejvýše 3 kandidáty. Kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků neleznete zde.


Herzlich Willkommen aneb návštěva Centra Bavaria Bohemia v Schönsee

ExkurzeV pátek 7. listopadu jsme se v rámci česko-německých vztahů zúčastnili loutkářského workshopu v německém městě Schönsee. Workshop se konal v Centru Bavaria Bohemia, kam nás pozvala paní Magdalena Becher, která nás hned po příchodu ohromila svou vynikající češtinou.
Účastníky workshopu byly české a německé základní školy. Samotný workshop vedl pan Tomáš Běhal, velice energický mladý muž, který nás okamžitě vtáhl do středu dění. Tématem workshopu bylo stínové divadlo. Mnozí z nás vůbec netušili, co tento pojem znamená, avšak záhy se nám stínové divadlo představilo v celé své kráse. Viděli jsme nejen ukázku profesionálů, dokonce i z nás se po chvíli stali loutkoherci. Každý z nás si vyrobil takzvanou křížovou loutku, která je využívána právě při hraní stínového divadla. Ve skupinkách jsme si sami zrežírovali příběh a zahráli ho ostatním účastníkům workshopu. Všichni byli za svou snahu náležitě odměněni velkým potleskem. Po celou dobu panovala mezi česko-německými přáteli výborná nálada a všude sršela pozitivní atmosféra. Říká se, že smích léčí, a tak jsme se tohoto hesla drželi a s úsměvem na tváři jsme došli až na samotný závěr této vydařené akce. Zlatým hřebem večera bylo česko-německé loutkové představení „Rytíři“. O tuto tečku se postaralo divadlo „Toy machine“ z Prahy.
Domů jsme se vrátili plni nových dojmů a pěkných zážitků, na které budeme dlouho a rádi vzpomínat. Fotografie zde. (Mgr. Z. Zemenová)


Den otevřených dveří

Den otevřených dveříMilí budoucí školáčci, v letošním školním roce pro Vás odemkneme bránu naší školy ve středu 10. prosince 2014 a srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří od 9.00 do 16.00. Můžete si prohlédnout celou budovu, nahlédnout přímo do vyučování a vyzkoušet si, jak se ve třídě pracuje. Kromě toho Vám naši žáci nabídnou pestrý program, do něhož budete také zapojeni. Nebudou chybět sportovní i hudební soutěže, výtvarné dovednosti, multimediální hry, zajímavé hádanky, kvízy a dárky od starších kamarádů. Atmosféru nabitou zážitky můžete prožít dopoledne v doprovodu paní učitelek z mateřských škol, ale i odpoledne společně s rodiči. Těšíme se, až se chodby naší školy zaplní novými tvářemi. Přijďte, určitě se nebudete nudit.


Obsazení tělocvičny

Obsazení tělocvičny ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 v letošním školním roce si můžete prohlédnout zde.


Volby do školské rady

26. listopadu proběhnou volby do Školské rady ZŠ Horažďovice, Blatenská 540. Volby budou probíhat ve vestibulu školy pro rodiče žáků školy a v dyslektické pracovně pro pedagogické pracovníky školy od 8:00 do 17:00. Tento den proběhnou třídní schůzky rodičů, během kterých bude možno hlasovat pro navržené kandidáty. Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků zde, za pedagogy školy zde.


Oznámení o uzavření školní družiny

V termínu podzimních prázdnin v pondělí 27. října a ve středu 29. října 2014 bude školní družina uzavřena z důvodu malého počtu přihlášených záků.


Swingujeme, rejdíme

LogoDne 21. 10. 2014 žáci 9. A, 9. B a část žáků z 8. A navštívili divadlo Alfa v Plzni. Program se jmenoval Swingujeme, rejdíme. Přenesli jsme se do doby swingu, slyšeli swingové písně, viděli dobové kostýmy a chování i swingový tanec. Představení doprovázela skvělá živá jazzová hudba. Celý program i samotné divadlo se nám velice líbilo. Už teď se těšíme na další divadelní představení v Plzni. Nejraději bychom navštívili Nové divadlo. Fotografie zde. (žáci 9. A)


Zajímavá beseda s panem starostou

Beseda se starostouPřed pár dny oslovila naši školu paní knihovnice s oznámením, že se bude 6. října 2014 konat beseda s panem starostou Karlem Zrůbkem. Byla určena pro žáky 9. tříd.
Dopoledne jsme se vydali na cestu ke knihovně, kde už na nás pan starosta čekal. Uvelebili jsme se do pohodlných křesel a začali pozorně poslouchat přednášku o našem městě. Beseda nás obohatila o spoustu nových informací, které se týkaly voleb, rekonstrukce náměstí a dalších záležitostí města. Velmi mě potěšilo, že s námi jednal jako s rovnocennými občany, přestože je nám teprve 15 let. Mohli jsme se zeptat na jakoukoliv otázku, na niž nám pan starosta jasně a srozumitelně odpověděl. Po této besedě jsme vstřebávali hodně zajímavých postřehů.
Panu starostovi děkujeme za ochotu a laskavost. Byla to skvělá beseda a odešli jsme s odpověďmi na všechny naše otázky. Fotografie zde. (Šárka Chroustová 9.A)


Podzimní prázdniny ve ŠD

Zájem o přihlášení vašeho dítěte do školní družiny v termínu podzimních prázdnin (pondělí 27. října a středa 29. října 2014) nahlaste u vychovatelek příslušného oddělení nejpozději do pondělí 20. října 2014. Školní družina bude v provozu při přihlášení minimálně 15-ti žáků. Děkujeme


Osmáci na zkušené v Sušici

V rámci kroužku technické výchovy se naši žáci osmých tříd zúčastnili výuky v dílně na SŠ pod dohledem mistrů odborného výcviku. Seznámili se např. s geometrií kol nebo funkcí tlumičů u osobních automobilů. Fotografie zde. (Mgr. Šárka Zeithamlová)


Upřesnění nabídky kroužků pro šk. rok 2014/2015

Literárně-dramatický (4. - 6. ročník) – Mgr. Petra Jánská, čtvrtek 14:00 - 15:00
Anglický jazyk pro 2. ročník – Mgr. Petra Nováková, úterý 13:15 - 14:00  
Mažoretky (2. - 9. ročník) – Mgr. Milena Mudrová, čtvrtek 14:00 - 14:45
Hudební (1. - 6. ročník) – Mgr. Blanka Pajerová, pondělí 13:15 - 14:00
Ruční práce (3. - 5. ročník) – Mgr. Eva Nováková, úterý 13:15 - 14:00 (1. skupina),
čtvrtek 13:30 - 14:15 (2. skupina)
Vaření (3. - 9. ročník) – Mgr. Jitka Frančíková, středa 13:15 - 14:45
Mladý záchranář (1. - 9. ročník) – Mgr. Renata Macounová, pro malý zájem neotevřen
Stolní tenis (1. - 9. ročník) – Mgr. Daniel Javorský, pondělí 13:45 - 14:30
Míčové hry (3. - 5. ročník) – Mgr. Jaroslav Skolek, pro malý zájem neotevřen
Dyslexie (2. - 5. ročník)
 – Mgr. Lenka Zábranská, středa 13:15 - 14:00 (1. skupina),
čtvrtek 13:00 - 13:45 (2. skupina)
Český jazyk (9. ročník) – Mgr. Petra Jánská, úterý 13:15 - 14:40
Matematika (9. ročník)  – PaedDr. Jitka Homolková, čtvrtek 13:15 - 14:50

Výše poplatku pro všechny kroužky na šk. rok 2014/15 je 270 Kč.


Adaptační kurz poprvé

Adaptační kurz 6. třídPrvní a druhý týden v září se šesté třídy, za doprovodu třídních učitelek, výchovné poradkyně a tělocvikáře, zúčastnily adaptačního kurzu. Účelem kurzu nebylo jen prohloubení a utužení vztahů mezi spolužáky, ale také poznání nové třídní učitelky. Naším cílem bylo děti pozitivně naladit na nový školní rok a na přechod na druhý stupeň, naladit je na vlnu spolupráce a dobré komunikace. Samozřejmě jsme dbali jejich názorů a pocitů, proto své postřehy mohly vyjádřit na „zdi štěstí“ a „zdi nářků“. Ze „zdi štěstí“ jsme se dozvěděli například to, že se dětem líbily hry, že si náramně užily dopoledne s hasiči, že jsou rády za návštěvu paní ředitelky a bývalých třídních učitelů nebo že se těší, až své kamarády více poznají. Na „zdi nářků“ se nejčastěji objevoval povzdech, že adaptační kurz netrvá déle.
Jako první účastníci adaptačního kurzu z učitelských řad se shodujeme v tom, že tyto dva dny nebyly promrhaným časem. Děti měly šanci více se poznat mimo školní prostředí, vyzkoušely si, jaké je to táhnout za jeden provaz, jak je pro dobrou spolupráci důležitý každý jednotlivec a že mnohdy i malá pomoc znamená hodně.
A jak kurz viděly samotné děti, které se ho účastnily? Jeden z pohledů naleznete zde. Fotografie zde. (Mgr. M. Zahálková)


Kurz dopravní výchovy

Dopravní kurzDopravní výchova na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici. Také proto letošní začátek školního roku zpestřil žákům 4. a 5. ročníků dopravní kurz. Děti si opět měly možnost vyzkoušet své teoretické i praktické dovednosti v oblasti pravidel silničního provozu a navíc také jízdu zručnosti, při které překonávaly nejrůznější překážky. Všichni si z kurzu odnesli mnoho nových poznatků a dovedností a většina páťáků i průkaz cyklisty. Fotografie zde.


Volby do školské rady

Dle § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění vyhlašuji volby do Školské rady ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace na den 26. listopadu 2014. Volby budou probíhat ve vestibulu školy pro rodiče žáků školy a v dyslektické pracovně pro pedagogické pracovníky školy od 8:00 do 17:00. Tento den proběhnou třídní schůzky rodičů, během kterých bude možno hlasovat pro navržené kandidáty. Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka školy
Formulář pro návrh kandidátů do Školské rady ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 za zákonné zástupce nezletilých žáků obdrží žáci u svých třídních učitelů.


Problém se zobrazením rozvrhu

Pokud se vám nedaří zobrazit nový rozvrh a stále se načítá starý, vyčistěte, prosím, mezipamět a soubory cookie ve vašem prohlížeči. Podrobný návod naleznete např. zde.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2014/15

Rozvrh na nový šk. rok 2014/2015 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky.


Organizace prvního školního týdne

pondělí 1. 9. - výuka do 8:45, obědy pro přihlášené od 10:00
úterý 2. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, na 1. st. nejpozději do 12:40, na 2. st. nejpozději do 13:35, zahájení provozu šk. družiny a šk. klubu
středa 3. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, ostatní dle rozvrhu
čtvrtek 4. 9. - výuka v 1. třídách do 10:50, ostatní dle rozvrhu
pátek 5. 9. - výuka v 1. třídách do 11:45, ostatní dle rozvrhu

Nulté vyučovací hodiny se v prvním školním týdnu nevyučují.


Adaptační kurz pro 6. třídy - Škola v přírodě Střelské Hoštice

4.-5. září třída 6.A - pedagogický dozor Mgr. M. Zahálková, Mgr. Š. Zeithamlová, Mgr. Daniel Javorský

11.-12. září třída 6.B - pedagogický dozor Mgr. P. Nováková, Mgr. Š. Zeithamlová, Mgr. Daniel Javorský


Kurz dopravní výchovy

Teoretická část:
3. září: 4.A (1.-3. vyuč. hodina), 5.A (4. a 5. vyuč. hodina)
4. září: 4.B (1.-3. vyuč. hodina), 5.B (4. a 5. vyuč. hodina)
Praktická část - Lipky:
4. září: 4.A (8:10 - 10:35), 5.A (10:45 - 12:20)
5. září: 4.B (8:10 - 10:35), 5.B (10:45 - 12:20)


Organizace plaveckého výcviku

1. třídy 18. 5. 2015 - 15. 6. 2015 9:00 - 10:35
2. třídy 18. 5. 2015 - 15. 6. 2015 10:40 - 12:15
3. třídy 14. 4. 2015 - 16. 6. 2015 10:40 - 12:15
4. třídy 15. 9. 2014 - 1. 12. 2014 10:40 - 12:15


Zápis do šk. družiny a šk. klubu

Zápis do šk. družiny a šk. klubu pro školní rok 2014/2015 proběhne 1. 9. 2014 od 8:00 v prostorách ŠD. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy. Pro žáky od 5. ročníku výše je určen školní klub.
Od září 2014 bude otevřeno 4. oddělení školní družiny. Oddělení je umístěno místo školního klubu (pavilón 1. stupeň přízemí), školní klub je přemístěn do pavilonu vedle školní jídelny v přízemí. Přihláška ve formátu doc zde, ve formátu pdf zde.


Organizace školního roku 2014/2015

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:


 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

2. 2. -  8. 2. 2015

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

9. 2. - 15. 2. 2015

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

16. 2. - 22. 2. 2015

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

23. 2. -   1.3. 2015

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

2. 3. -  8. 3. 2015

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

9. 3. - 15. 3. 2015

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září 2015.


Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
   
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek