O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Ředitelka ZŠ uděluje ředitelské volno na dny 16. 11., 21. a 22. 12. 2015.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy

ZUS

 
Testy pro děti i rodiče
školní časopis 

PPP KlatovyZáchranný kruh

Centrum protidrogové prevence a terapie
Slunecno.cz


EU peníze školám

TOPlist
 

Postup při výskytu vši dětské

Jak postupovat při výskytu vši dětské si můžete přečíst zde.


Adaptační kurz 6. A

Adaptační kurz 6. ANaše třída, 6. A, se ve středu 9. 9. 2015 sešla se svými batohy ve školní šatně. Záhy jsme však budovu školy opustili, neboť nás čekalo jiné dobrodružství. Společně s naší třídní paní učitelkou Baborovou a paní učitelkou Němejcovou jsme se vydali na třídenní adaptační kurz do Střelských Hoštic. Cesta pěkně ubíhala, a to i díky hře „Reportéři“. Naším úkolem bylo vymyslet dvě zajímavé otázky, na které bychom chtěli získat odpovědi od svých spolužáků. Tím jsme se o sobě dozvěděli zajímavé a někdy i nové informace. Jedinou nepříjemnost nám způsobil déšť, který nás bohužel doprovázel většinu cesty, ale cíl nás neminul. V areálu ve Střelských Hošticích, kde jsme měli pobyt strávit, jsme si uložili věci do pavilonu C a hurá po schodech do učebny, kde nás čekala paní učitelka Zeithamlová a dny plné zábavy, nových objevů, komunikace a vzájemné spolupráce. Každá hra nás motivovala ke společnému zdolávání překážek a k dosažení cíle. Z her pohybových především „Pavoučí síť“, „Gordický uzel“, „Tanec na židlích“ a „Míčky“. Museli jsme si pomáhat. Někteří se učili pomoc přijmout, jiní zase nabídnout. Nejvíce nás nadchla hra „Míčky“. Stoupli jsme si do kruhu a házeli míčky spolužákům v určitém pořadí. Postupně jsme do hry zapojili tři míčky a stopovali čas. Po dokonalém sehrání týmu byl náš nejlepší výkon 30 vteřin. Nic to ale nebylo oproti hasičům, kteří vylezou na stožár za 12 vteřin. Hasiči nás navštívili ve čtvrtek odpoledne a bylo to velmi příjemné setkání. Zkusili jsme si vylézt po výsuvném žebříku do výšky asi 12 m. Ve volném čase jsme si mohli v herně zahrát fotbálek nebo stolní tenis. Jedním slovem prostě super!!! Poslední večer nás navštívila paní ředitelka a bývalá třídní paní učitelka Jánská. Opekli jsme buřtíky, které nám přivezly. Krom krásných zážitků zde zaznělo mnoho známých písniček. Na kurzu se nám moc líbilo a rádi bychom do Hoštic zavítali znovu. Fotografie zde. (Aneta Neubauerová 6. A)


Upozornění ŠD

Vážení rodiče, v měsíci září probíhá 1. splátka úplaty za ŠD a ŠK – částka 160,- Kč (za období září – prosinec 2015). Částku je nutné zaplatit nejpozději do středy 30. 9. 2015. Peníze skládejte u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové (1. oddělení ŠD). Děkujeme.


Adaptační kurz 6. B

Adaptační pobyt 6. BDne 16. 9. 2015 se třída 6. B vydala pěšky na adapt. kurz do Střelských Hoštic. Počasí nám přálo, nepršelo a na zádech jsme měli jen lehké batůžky. Tašky s věcmi na 3 dny nám byly dovezeny autem. Naše první zastávka byla u sv. Anny, kde jsme se mohli osvěžit napitím z léčivého pramene a dát si svačinu. Zároveň jsme dostali první úkol, který jsme plnili cestou do kempu. Když jsme došli na místo, prohlédli jsme si celý areál i vnitřní prostory. Po ubytování nás čekalo seznámení s pravidly kurzu a další organizační pokyny. Vše jsme se snažili poctivě plnit. Zajímavé byly názvy našich pokojů: Mimoni, Spáči, Nejky, 4ever, Plzeň. Po obědě začal napřetržitý maraton her a soutěží, který trval 3 dny. Využívali jsme prostory v učebnách, venku a na hřišti. Hry měly zajímavé názvy: Gordický uzel, Hon na lidi, Pavoučí síť, Pavučina, Loď, Had atd. Všechny hry ale měly cosi společného - byly zaměřeny na vzájemnou pomoc a utužení kolektivu. Prostě jsme si navzájem pomáhali a tím jsme odstranili i pomyslnou bariéru mezi chlapci a děvčaty ve třídě. Ve čtvrtek večer nás navštívila paní ředitelka a náš bývalý třídní. S pomocí naší nové paní učitelky třídní jsme jim připravili hezké uvítání - písníčku, při které jsme i zatančili. Oni nám přivezli buřtíky, které jsme pak společně u ohně opekli. Všichni jsme si moc pochutnali. V průběhu kurzu jsme také měli každé ráno rozcvičku, navštívil nás náš bývalý spolužák Vítek, šli jsme na návštěvu a prohlídku do ZŠ Střelské Hoštice. Tato škola je sice malá, ale krásně opravená. Jídla bylo vždy dost a bylo výborné. I počasí nám po celé 3 dny přálo, sluníčka byla dost, někdy až příliš.
A jak hodnotí kurz něktří z nás?
Viki - byla to sranda, Míša - docela dobrý, Eli - bylo to dobrý, Péťa - super, Radek - supr, nejlepší, Niki - bylo to překrásné, Šíma - hodně dobrý.
Co dodat? Děkujeme všem, kteří se na přípravě kurzu podílely (Mgr. Zeithamlová, Mgr. Němejcová, Mgr. Stulíková) a těšíme se na další podobné akce. Fotografie zde.
(Ali Karásková, J. Stulíková - tř. uč.)


Den otevřených dveří

27. 10. 2015 proběhne na naší škole Den otevřených dveří, pozvánku si můžete prohlédnout zde.


Projektový den: TŘÍDĚNÍ ODPADU

Projektový den29. 9. 2015 proběhne v naší škole celodenní osvěta věnovaná nutnosti třídit odpad. Již několik let jsme součástí projektu Barevná škola, tudíž vybavenost jednotlivými kontejnery je jeho součástí. Protože se ještě stále nachází v jednotlivých nádobách odpad, který tam nepatří, rozhodli jsme se za pomoci PROUDU - Envicentra Podbranský mlýn a Odboru životního prostředí MÚ Horažďovice sestavit pro tento den program na dané téma pro žáky obou stupňů. Počítáme s podporou rodičů a věříme, že třídění odpadu nebude jen školní záležitost. (Mgr. R. Macounová)


Dopravní kurz

Dopravní kurzV prvních dnech nového školního roku absolvovali naši cyklisté ze 4. a 5. tříd několik hodin dopravní výchovy. Ve třídách si zopakovali pravidla silničního provozu a své znalosti si ověřili v připravených testech. Praktické jízdy proběhly pod vedením zkušených instruktorů na Lipkách, kde děti předvedly bezpečnou jízdu na dopravním hřišti i svoji zručnost na několika připravených překážkách. Na závěr většina páťáků získala průkaz cyklisty. Fotografie zde.
(Mgr. J. Frančíková)


Opět soutěžíme se Santalem

Také v letošním školním roce se naše škola přihlásila do soutěže SOUTĚŽ SE SANTALEM. Každé pondělí mohou tedy žáci jednotlivých tříd znovu nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky nebo počítačové sjetiny (karton balit zvlášť). Ocenění za výsledek v minulém školním roce si můžete prohlédnout zde. Všem, kteří se do soutěže chystají zapojit, děkujeme.


Adaptační den našich prvňáčků

Adaptační pobyt 1. třídSkončily prázdniny a opět začal nový školní rok. Prvňáci ze ZŠ Blatenské zahájili docházku adaptačním kurzem, který proběhl na naší škole poprvé. Jeho úkolem bylo zapamatovat si jména spolužáků a lépe se s nimi i s třídní učitelkou poznat. Cílem naší cesty byla Panská zahrada. Během cesty jsme trénovali chůzi ve dvojicích, správné přecházení silnice, nechybělo ani povídání o pravidlech silničního provozu. U kontejnerů s odpady jsme si říkali o jeho správném třídění. Po příchodu do Panské zahrady jsme si zahráli hru „Klubíčko“. Při této hře si děti házely klubíčkem a při tom říkaly svá jména. Po hře dětem vyhládlo, a tak si daly svačiny. Poté si zahrály známé hry, jako jsou „Rybičky, rybáři“, „Čáp ztratil čepičku“ nebo „Honičku dvou míčů“. Zručnost si vyzkoušely při trefování míčků do stromu. Dále se děti rozdělily do tří skupin, ve kterých se měly naučit vzájemně spolupracovat. Pomocí přírodních materiálů měly za úkol postavit domeček pro zvířátka. O jednotlivých zvířátkách jsme si zazpívali a řekli básničky. Nakonec si děti zahrály hru „Vyvolávaná“, kde si opět procvičily svá jména. Dětem se tento den líbil, lépe poznaly své nové spolužáky a na závěr dostaly sladkou odměnu. Fotografie zde.
(třídní učitelka 1. B Mgr. B. Pajerová)


Upozornění

Upozorňujeme, že v rámci bezpečnosti je každá návštěva povinna se po vstupu do budovy od 8:00 do 11:45 hlásit v kanceláři účetní Martiny Dufkové a od 11:45 u pedagoga, který vykonává dohled na chodbě. Toto opatření platí od pondělí 7. 9. 2015. Děkujeme za pochopení. Zabezpečení vchodů do budovy školy si můžete prohlédnout zde.


Informativní schůzky rodičů

První informativní schůzky rodičů proběhnou od 15:00 v těchto termínech:

4. 9. 2015 - 2. až 5. ročník
7. 9. 2015 - 6. a 7. ročník
8. 9. 2015 - 8. a 9. ročník

Třídní důvěrníci se setkají až při druhé schůzce 18. 11. 2015.


Organizace prvního školního týdne

úterý 1. 9. - výuka do 8:45, obědy pro přihlášené od 10:00
středa 2. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, na 1. st. nejpozději do 12:40, na 2. st. nejpozději do 13:35, zahájení provozu šk. družiny a šk. klubu
čtvrtek 3. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, ostatní dle rozvrhu
pátek 4. 9. - výuka v 1. třídách do 10:50, ostatní dle rozvrhu


Nabídka kroužků pro šk. rok 2015/2016

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku naleznete zde nebo v sekci Formuláře.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2015/16

Rozvrh na nový šk. rok 2015/2016 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Pokud se vám nedaří zobrazit nový rozvrh a stále se načítá starý, vyčistěte, prosím, mezipamět a soubory cookie ve vašem prohlížeči. Podrobný návod naleznete např. zde.


Zápis do šk. družiny a klubu

Zápis proběhne 1. září 2015 ve třídách školní družiny od 8:00 do 16:00 hodin. Školní družina je určena pro žáky 1. – 4. třídy, od 5. třídy se žáci zapisují do školního klubu. Přihlášku naleznete v sekci formuláře, šk. družina nebo ji obdržíte u zápisu. (Vychovatelky ŠD a ŠK)


Adaptační kurz pro 1. a 6. třídy

3. září třída 1. B - pedagogický dozor: Mgr. Blanka Pajerová, Mgr. Šárka Zeithamlová
4. září třída 1. A - pedagogický dozor: Mgr. Milena Mudrová, Mgr. Šárka Zeithamlová
9. - 11. září třída 6. A - pedagogický dozor: Mgr. Monika Baborová, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Petra Němejcová
16. - 18. září třída 6. B - pedagogický dozor: Mgr. Jana Stulíková, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Petra Němejcová
Bližší informace obdrží žáci v průběhu prvního školního týdne.


Stravování 1. září

Připomínáme, že žáci mají oběd přihlášen až od 2. září. Oběd na 1. září je nutno objednat.


Organizace školního roku 2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2. -  7. 2. 2016

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,  Teplice, Nový Jičín

8. 2. - 14. 2. 2016

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2. - 21. 2. 2016

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

22. 2. - 28. 2. 2016

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

29. 2. - 6. 3. 2016

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

7. 3. - 13. 3. 2016

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.


Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
   
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek